Logo BTSG CMYK
shutterstock_479592934
Nieuw! Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS)

BTSG ziet de ontwikkelingen in de ouderenzorg, spreekt met de zorgmedewerkers over wat zij tegenkomen en gaat in gesprek met organisaties over deze ontwikkelingen. Om aan te sluiten bij deze ontwikkeling is BTSG gestart met een nieuwe opleiding: Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS).

De somatische cliënt vraagt om steeds meer specialistische zorg. Zorg en begeleiding die gericht is op somatische aandoeningen zoals COPD, nier- en hartfalen, reuma, kanker en die gepaard gaan met een geriatrische aandoening zoals bijvoorbeeld dementie, een delier of depressie of niet aangeboren hersenletsel.

De opleiding GVS richt zich op deze multi-problematiek. De focus ligt op kwaliteit van leven van de cliënt en de zelfredzaamheid, participatie en de begeleiding van de mantelzorger en vrijwilliger.

Meer informatie vindt u op onze website, of u kunt contact met ons opnemen. Wij komen dan graag bij u langs om met elkaar in gesprek te gaan.

Ook kunt u deelnemers opgeven via onze site. We verwelkomen de medewerkers graag tijdens onze opleiding!
Nieuw! Opleiding Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Naast de opleiding GVS, presenteren wij ook de nieuwe opleiding Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)!

In verpleeghuizen is er steeds meer aandacht voor de reactiveringsfunctie. Het vraagt specifieke kennis en vaardigheden om op professionele wijze om te gaan met reactiverings- / revalidatiecliënten en hun familieleden. De GRZ-verzorgende is onderdeel van het multidisciplinair team van behandelaren en zorgmedewerkers dat de cliënt begeleidt bij de revalidatie. De GRZ-verzorgende kan werken op een afdeling met cliënten met een specifiek ziektebeeld of op een revalidatieafdeling in het verpleeghuis en in de thuiszorg.

Ontwikkelen van de kerntaken
De rol van GRZ vereist een gedegen opleiding. Er is een competentieprofiel geschreven voor de verzorgende op de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). In dit profiel staan twee kerntaken beschreven:
1. De cliënt en de mantelzorger ondersteunen bij training gericht op het bereiken van revalidatiedoelen.
2. Coördineren van de zorg voor de cliënt in samenwerking met de leden van het multidisciplinair team dat de cliënt begeleidt en behandelt bij de revalidatie.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij komen dan graag bij u langs om met elkaar in gesprek te gaan.

Branche erkenning voor deze opleiding wordt aangevraagd.
Nieuw! Open inschrijving Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)
Heeft u als organisatie een aantal medewerkers die graag de opleiding tot GVP-er willen volgen, maar zijn er niet voldoende om een groep te vormen? Of ben jij op zoek naar een opleiding tot GVP-er, maar zijn er te weinig deelnemers binnen jouw organisatie? Dan bieden wij de mogelijkheid om deelnemers in te laten schrijven voor onze branche erkende opleiding tot GVP.

Deze opleiding start op 3 september 2018 in Soest. De opleiding bestaat uit 13 lesdagen, die ongeveer eens in de 3 weken plaatsvindt. De opleiding is geaccrediteerd door de branche V&V, waardoor deelnemers 83 accreditatiepunten krijgen na diplomering.

Graag beantwoorden wij uw vragen. U kunt ons daarvoor bereiken via info@btsg.nl of 085-4012228. Inschrijven kan vanaf volgende week op onze website.
MailPoet