Logo BTSG CMYK
shutterstock_479592934
Stress als bindende factor

Jaren geleden werd ik gevraagd om een lezing te geven voor mentoren Midden-Gelderland over de begeleiding van mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrisch ziektebeeld. Mijn eerste reactie was; “Een onmogelijke opdracht”!
In mijn voorbereiding, op zoek naar de verbinding tussen deze doelgroepen, kwam ik bij het woord stress. Stress betekent niets anders dan druk of spanning. Als we het over stress hebben dan hebben we het meestal over ongezonde spanning, maar stress is niet altijd ongezond. Denk aan stress voor een examen of stress op je werk om beter te presteren. De problemen ontstaan pas wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht.

De doelgroepen die ik hierboven benoemd heb zijn kwetsbaar en reageren vaak gespannen op hun veranderende omgeving, onverwachte gebeurtenissen en een verkeerde benadering. Zij kunnen niet voldoen aan de eisen die de omgeving aan hen stelt.

Steeds meer ouderen, met psychiatrische problemen, komen in het verpleeghuis.
Medewerkers weten vaak niet goed hiermee om te gaan. Deze mensen met psychiatrische problemen hebben een andere benaderingswijzen nodig dan mensen met dementie.

Leren omgaan met stress is dus de bindende factor. Hoe bied je deze mensen goede zorg, structuur en een veilige woonomgeving? Welke benadering werkt wel en welke niet?

Basistraining Gerontopsychiatrie
In de basistraining Gerontopsychiatrie, zie ook onze website, wordt aandacht besteed aan kennis van ziektebeelden, de beschadigde hersenen en het brein denken, communicatieve vaardigheden, omgaan met onbegrepen gedrag, het ABC model voor observatie en gedragsverandering, het crisisontwikkelingsmodel en samenwerken en intervisie. Samen met een acteur wordt geoefend met het toepassen van vaardigheden als het gaat om de omgang met cliënten met psychiatrische problemen.

Hajo Loos
Directeur BTSG
De EVV én GVP ervaring van Emmy van Selm-Pieters

In 2013 heeft Emmy van Selm-Pieters (werkzaam bij Amaris Zorggroep) bij BTSG de GVP opleiding succesvol afgerond. Vervolgens mocht ze in 2018 haar EVV diploma in ontvangst nemen.

Emmy van Selm-Pieters aan het woord:
“Toen ik aan de EVV-opleiding begon had ik mijn twijfels, omdat er gezegd werd dat dit gelijkwaardig is aan de GVP-opleiding. Maar de opleidingen verschillen wel degelijk en ik denk dat het voor mij goed is geweest dat ik de keuze heb gemaakt om volledig voor deze opleiding te gaan. Ik heb tijdens deze opleiding veel geleerd over wat een EVV-er nodig heeft. Ik ben me veel bewuster geworden van de voorbeeldfunctie die ik heb en ik heb het gevoel dat ik steviger in mijn schoenen sta”.

“Een van mijn sterkste punten is mijn betrokkenheid bij de bewoners. Ik hecht veel waarde aan het belang van de bewoners en stel hun welbevinden zoveel mogelijk op de eerste plaats. Daarnaast ben ik (mede door de GVP-opleiding) sterk in de benadering van de PG-bewoners. Ik heb een geduldige houding en probeer echt naar ze te luisteren en kijken. Ook in gesprekken met mantelzorgers heb ik veel geduld en lukt het vaak om samen tot een beslissing te komen die het belang van de bewoner dient.”

Meer informatie over de EVV en GVP opleiding vind je op onze website.
MailPoet