medicijnen

Antidepressivum remt vorming seniele plaques

Bij muizen en jong volwassenen bleek dat wanneer zij het antidepressivum citalopram kregen toegediend, dat de vorming van het eiwit bèta-amyloïd werd geremd en daarmee het ontstaan voor de voor Alzheimer zo kenmerkende seniele plaques.
Citalopram is een selectieve serotinine-heropnameremmer en zorgt ervoor dat de neurotransmitter serotinine langer actief blijft en daarmee een gunstig effect heeft voor de stemming. Het lijkt er nu op dat het ook het proces dat leidt tot vorming van de seniele plaques remt.
Al eerder is de remmende werking van antidepressiva op het ontstaan van Alzheimer gevonden. Omdat aan het gebruik van antidepressiva risico's zijn verbonden en meer onderzoek nodig is, is het nog te vroeg om dit te gaan voorschrijven.

Antidepressiva werken niet bij Alzheimer (2011)
Britse wetenschappers onderzochten 326 mensen met Alzheimer, afkomstig uit negen centra voor ouderenpsychiatrie.
Al deze personen hadden een depressie. Zij hadden een score van 8 of meer op de CSDD (Cornell Scale for Depression in Dementia). Deze mensen werden willekeurig verdeeld over drie groepen:

  • een groep die een nep medicijn kreeg (placebo)
  • een groep die het antidepressivum Sertaline kreeg
  • een groep die het antidepressivum Mirtazipine kreeg (beide veel gebruikte antidepressiva).

Na 13 en 39 weken werd de ernst van de depressie en daarmee het effect van de medicatie, gemeten met de CSDD.
Het bleek dat de ernst van de depressie in alle groepen was afgenomen maar dat er geen verschil was tussen de groepen.
Er was dus geen verschil tussen de groep die een nep medicijn had gekregen en de groepen die een antidepressivum kregen.

Wel bleek dat de groepen die een antidepressivum kregen meer last hadden van bijwerkingen. Mensen met Alzheimer of een andere vorm van dementie leiden vaak aan depressie en worden daarom vaak met een antidepressivum behandeld. Ook de CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie’ (2005) raadt het gebruik van antidepressiva aan. Uit dit onderzoek blijkt nu dat het niet het gewenste effect heeft. Vermoed wordt dat antidepressiva anders werken bij Alzheimer door de hersenveranderingen die daarbij optreden.