medicatie

EPHOR advies over gebruik antipsychotica bij ouderen

EPHOR (‘Expertisecentrum pharmacotherapie bij ouderen) zet zich in voor een betere farmaco- therapeutische behandeling van ouderen.
In de ouderenzorg worden antipsychotica ook ingezet tegen delier en probleemgedrag bij dementie. Probleemgedrag bij ouderen met dementie is een breed begrip: dwalen, slapeloosheid, agitatie, agressie, roepgedrag, eetstoornissen, seksuele ontremming etc. In deze studie is alleen gekeken naar de werking van antipsychotica op agressie, agitatie en psychosen.
Een groep deskundigen van EPHOR heeft de laatste inzichten over het gebruik van antipsychotica bij elkaar gezet en op basis daarvan de volgende adviezen geformuleerd:

 • Antipsychotica hebben ernstige bijwerkingen. Alleen gebruiken als andere oplossingen niet voldoende werken. Altijd zo kort mogelijk, liefst max 1 – 2 weken
 • Wat betreft de werkzaamheid, is er is alleen bewijs voor de volgende middelen:
  • Tegen delier: haloperidol, risperidon en olanzapine.
  • Tegen agressie: haloperidol, risperidon en aripiprazol.
  • Tegen agitatie: aripiprazol en olanzapine.
  • Tegen psychose: risperidon.
 • Vanwege de bijwerkingen worden de volgende middelen geadviseerd:
  • Tegen delier: haloperidol of risperidon.
  • Tegen agressie: bij Alzheimer risperidon, bij andere dementievormen ook haloperidol.
  • Tegen agitatie: aripiprazol (wel met enige terughoudendheid vanwege de beperkte ervaring en de lange halfwaardetijd).
  • Tegen psychose: risperidon.

Bij de bestrijding van probleemgedrag bij de ziekte van Parkinson en Lewy Body Dementie, moet terughoudend worden opgetreden met antipsychotica. Geadviseerd middel is clozapine.

Bron: Antipsychotica. Geneesmiddelbeoordeling voor de kwetsbare oude patiënt in het Farmacotherapeutisch Kompas. december 2012.

Zie ook: Trimbos instituut www.trimbos.nl