Balanced scorecard.docx

Balanced Scorecard

Het organisatiemodel van de heren Kaplan en Norton, de Balanced Scorecard, is een weergave van de balans in een goed functionerende organisatie. Centraal staan de visie en strategie van een organisatie. Deze worden concreet gemaakt in vier perspectieven:

  • financieel perspectief (budget),
  • afnemersperspectief (klanten),
  • interne processen (activiteiten) en
  • het leer- en groeiperspectief (continuïteit).

Van deze vier perspectieven wordt ook de onderlinge samenhang gedefinieerd. De Balanced Scorecard is geen meetinstrument voor procesbesturing, maar een communicatie- en informatiemiddel voor de organisatie. De gedachte hierachter is dat wanneer op effectieve en duidelijke wijze het doel van de organisatie wordt vertaald naar de medewerkers, is iedereen zélf in staat om de kwaliteit van de dienstverlening, werkwijze en eigen activiteiten te verbeteren. Het management beoordeelt vervolgens de kwaliteit en effectiviteit van de eigen communicatie op basis van de informatie die zij van de medewerkers terug ontvangt. Daarmee is de Balanced Scorecard een samenspel tussen medewerkers en directie.