Het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen

Het gebruik van de onrustband is een zware maatregel die ernstig ingrijpt op de vrijheid van mensen. Zorg voor Beter is het verbetertraject Ban de Band april 2009 begonnen. Organisaties kunnen binnen een half jaar het gebruik van onrustbanden verantwoord afbouwen, zo blijkt uit eerdere trajecten van Zorg voor Beter rond vrijheidsbeperkende maatregelen.
Het gebruik van vrijheidsbeperkende (Zweedse) banden of onrustbanden komt in de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) en in verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V) nog regelmatig voor. Het is een zware maatregel die ernstig ingrijpt in de vrijheid van mensen. Jaarlijks overlijden mensen aan de gevolgen van het (foutief) gebruik van banden. In 2008 zijn zeven mensen ten gevolge van de Zweedse band overleden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht en handhaving op onverantwoord gebruik van onrustbanden aangekondigd. Ook hebben IGZ, de brancheorganisaties (Actiz, VGN), de beroepsverenigingen (NIP-NVO, NVAVG, NVVA, Sting, V&VN) en de cliëntenorganisaties (CG-raad, LOC Zeggenschap in zorg, Platform VG) uit de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg op 18 november 2008 een intentieverklaring getekend om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen. Zorg voor Beter sluit met het verbetertraject ‘Ban de band’ hierop aan.