Coaching on the job

Deze training biedt de mogelijkheid om iemand persoonlijk en op de eigen werkplek te begeleiden. Doordat het op de eigen werkplek is heeft het een directe koppeling met de dagelijkse praktijk. Hierdoor wordt een groot leereffect bereikt.

Centraal staat:

  • het ondersteunen van de individuele medewerker bij het zoeken naar oplossingen voor knelpunten die deze in zijn/ haar werk tegenkomt,
  • het ontdekken van de eigen sterke en minder sterke kanten en
  • het verder ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om het eigen functioneren te versterken.

Vorm
Individuele coachingsbijeenkomsten en 'life-sessies'. Ter illustratie van dit laatste: de coach is aanwezig bij een beleidsoverleg en richt zich specifiek op de rol van de medewerker die wordt gecoacht.

Resultaat
De medewerker krijgt feedback over de eigen rol en het effect ervan op anderen.

Optie: 360 graden methode
De medewerker vult niet alleen een vragenlijst over de eigen vaardigheden in maar dit wordt tevens gedaan door een aantal collega's over die medewerker. De coach bespreekt de resultaten en in samenspraak wordt een actieplan opgesteld.

Aantal bijeenkomsten
Het aantal bijeenkomsten kan per individu variëren afhankelijk van de wenselijkheid / noodzaak. De sessies duren maximaal anderhalf uur.

Doelgroep
Medewerkers in zorgorganisaties.

Maatwerk

Voor maatwerk kunt u contact opnemen met onze adviseur Laura van Driel.
Telefoon: 06 - 20 21 86 96