Basistraining – Belevingsgericht werken

Belevingsgericht werken

Belevingsgericht werken gaat om het kunnen inleven in de leef- of belevingswereld van de cliënt,begrijpen welke gevoelens de cliënt beleeft en van daaruit contact proberen te maken. Dus niet allen weten ‘wat’ de cliënt beleeft maar ook begrijpen wat de betekenis daarvan is in zijn of haar belevingswereld. Het is een speurtocht naar hoe de medewerker de cliënt het beste kan helpen en ondersteunen, de cliënt het gevoel geeft dat deze serieus genomen of begrepen wordt.

Inhoud

 • De vier hersenniveaus (breindenken).
 • Ons wonderbaarlijke geheugen.
 • Over dementie (Alzheimer, Vasculaire dementie en Frontotemporale dementie
 • De belevingswereld van de dementerende en zijn/haar gevoelens van (toenemende) onveiligheid, onzekerheid en angst.
 • Belevingsgericht werken en de fasen van ik-beleving (en karakteristiek).
 • De belangrijkste aspecten van een belevingsgerichte houding.
 • Aandacht voor het levensverhaal.
 • Niet Dippen maar Dimmen (niet denken in problemen maar denken in mogelijkheden).
 • Ondersteuning Eigen Regievoering.
 • Omgevingszorg en belevingsgebieden.
 • Belevingsgericht communiceren (onder andere spiegelen).
 • Belevingsgericht zorg - verschillende benaderingswijzen.
 • Familieparticipatie.
 • Oefenen met trainingsacteur.

Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit 6 dagdelen van ieder 3 uur. Aan een groep kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers in zorgorganisaties.