Belevingsgericht werken

Belevingsgericht werken gaat om het kunnen inleven in de leef- of belevingswereld van de cliënt, begrijpen welke gevoelens de cliënt beleeft en van daaruit contact proberen te maken. Dus niet allen weten ‘wat’ de cliënt beleeft maar ook begrijpen wat de betekenis daarvan is in zijn of haar belevingswereld. Het is een speurtocht naar hoe de medewerker de cliënt het beste kan helpen en ondersteunen, de cliënt het gevoel geeft dat deze serieus genomen of begrepen wordt.

Resultaat

 • Deelnemers kunnen na deze training de basisprincipes van belevingsgerichte zorg toepassen en zijn zich bewust van hoe te handelen om dit te kunnen realiseren.
 • De deelnemer:
  • heeft inzicht in de werking van de hersenen en de gevolgen bij NAH en dementie
  • kent de invloed van de woonomgeving bij mensen met NAH en dementie
 • De deelnemer:
  • kan de principes van belevingsgerichte zorg benoemen.
  • kan verschillende benaderingen benoemen bij mensen met dementie.
  • kent de methodiek van spiegelen naar zichzelf en met elkaar.
  • kan begrijpen en benoemen wat het kan betekenen om NAH en dementie te hebben.
 • De deelnemer:
  • kan zich verplaatsen in de belevingswereld van de bewoner/familie.
  • kan verschillende communicatie technieken hanteren zodat de bewoner zich veilig en geborgen voelt in zijn/haar belevingswereld.
  • kan de verschillende benaderingswijzen in de praktijk uitvoeren.


Inhoud

 • De vier hersenniveaus (breindenken).
 • Ons wonderbaarlijke geheugen.
 • Over dementie (Alzheimer, Vasculaire dementie en Frontotemporale dementie
 • De belevingswereld van de dementerende en zijn/haar gevoelens van (toenemende) onveiligheid, onzekerheid en angst.
 • Belevingsgericht werken en de fasen van ik-beleving (en karakteristiek).
 • De belangrijkste aspecten van een belevingsgerichte houding.
 • Aandacht voor het levensverhaal.
 • Niet Dippen maar Dimmen (niet denken in problemen maar denken in mogelijkheden).
 • Ondersteuning Eigen Regievoering.
 • Omgevingszorg en belevingsgebieden.
 • Belevingsgericht communiceren (onder andere spiegelen).
 • Belevingsgericht zorg - verschillende benaderingswijzen.
 • Familieparticipatie.
 • Oefenen met trainingsacteur.

Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit minimaal 3 dagen van ieder 6 uur.
De training wordt op maat samengesteld. Zo zijn specifieke kennisonderdelen afhankelijk van uw vraag en kan de training ook uitgebreid worden met één of meerdere dagdelen waarin bepaalde vaardigheden nader worden geoefend.
Het aantal SBU is afhankelijk van de definitieve vorm van de training.

Aan een groep kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers werkzaam binnen de zorgsector op niveau 2 of hoger.

Certificaat
Bij volledige aanwezigheid ontvangt de deelnemer aan het einde van de training een certificaat.