Skip to content

BPS


Archief

5

BPS

Een observatielijst speciaal ontwikkeld voor de verzorgings­huizen is de BPS, de Beoordelingsschaal voor Psychische en Sociale problemen. Deze lijst bestaat ook uit 35 vragen waarbij per vraag aangegeven moet worden in welke mate een bepaald gedrag voorkomt. Per vraag is keuze uit 5 antwoordmogelijkheden te weten nooit, zelden, soms, vaak en zeer vaak. De lijst geeft een indruk van de volgende gedragsaspecten:

  • cognitief functioneren (geheugen, oriĂ«ntatie, begrip);
  • sociale contacten (de mate waarin een bewoner zelf nog contacten legt dan wel zich steeds meer isoleert);
  • stemming (onder andere klaaggedrag, gevoelens van irritatie).

De lijst is vaak gebruikt bij onderzoek binnen de ouderenzorg en met name onder bewoners van verzorgingshuizen (onder andere door BTSG), maar is in onbruik geraakt.

Voorbeeld uit de BPS
(De bewoner) Heeft moeite met onthouden:
0
1
2
3
4
nooit
zelden
soms
vaak
zeer vaak

 

Voor- en nadelen van observatielijsten 
Gedragsobservatielijsten bieden een aantal voordelen zoals bijvoorbeeld:

  • eenduidigheid: de vragen zijn vaak zo geformuleerd dat ze door ieder op eenzelfde manier begrepen worden.
  • kwantificeerbaarheid: na invulling komen er getallen die uitdrukken in welke mate een bewoner een bepaald gedrag vertoont. Aan de hand van een tabel en niet door de invuller, wordt bepaald of een specifiek gedrag ‘veel’ of ‘weinig’ voorkomt.
  • vergelijkbaarheid: bewoners maar ook afdelingen kunnen op het voorkomen van bepaalde gedragsaspecten vergeleken worden.

Een aantal nadelen zijn:

  • geven geen zicht op de betekenis van gedrag. Het waarom van een bepaald gedrag wordt aan de hand van de gedragsobservatielijsten niet duidelijk.
  • bewuste of onbewuste kleuring door de invuller.

 

Vergelijkbare berichten

Klantervaring – Pieter van Foreest – Leerlijn Begeleiders Welbevinden

Pieter van Foreest heeft een missie. De missie klinkt simpel; de cliënten van Pieter van Foreest helpen het leven te blijven leiden dat zij graag willen, ondanks de zorgvraag, ongeacht
Lees artikel >

Palliatieve zorg bij dementie

Palliatieve zorg bij dementie Palliatieve zorg gaat over de lichamelijke, sociale, psychische en spirituele behoeften van cliënten die niet meer beter gaan worden en uiteindelijk zullen overlijden met hun ziekte. Denk
Lees artikel >

Overprikkeling

Overprikkeling Herken jij het bij jezelf? Dat moment dat je merkt dat er teveel om je heen gebeurt, teveel geluid, beweging, geuren….Je lijkt het niet uit te kunnen schakelen, het
Lees artikel >

Hoe houd je aandacht voor diversiteit met cultuur sensitieve zorg?

Hoe houd je aandacht voor diversiteit met cultuur sensitieve zorg? In de ouderenzorg zijn de cliënten en bewoners net zo divers als de rest van de Nederlandse maatschappij. Maar wat
Lees artikel >

Risicosignalering

Risicosignalering Risico’s worden groter naarmate men ouder wordt. Omdat ouderen tot een kwetsbare groep horen is het daarom van belang om alert te zijn op risico’s met betrekking tot de
Lees artikel >

Laat je inspireren
Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief