Skip to content

BPS


Archief

5

BPS

Een observatielijst speciaal ontwikkeld voor de verzorgings­huizen is de BPS, de Beoordelingsschaal voor Psychische en Sociale problemen. Deze lijst bestaat ook uit 35 vragen waarbij per vraag aangegeven moet worden in welke mate een bepaald gedrag voorkomt. Per vraag is keuze uit 5 antwoordmogelijkheden te weten nooit, zelden, soms, vaak en zeer vaak. De lijst geeft een indruk van de volgende gedragsaspecten:

  • cognitief functioneren (geheugen, ori√ęntatie, begrip);
  • sociale contacten (de mate waarin een bewoner zelf nog contacten legt dan wel zich steeds meer isoleert);
  • stemming (onder andere klaaggedrag, gevoelens van irritatie).

De lijst is vaak gebruikt bij onderzoek binnen de ouderenzorg en met name onder bewoners van verzorgingshuizen (onder andere door BTSG), maar is in onbruik geraakt.

Voorbeeld uit de BPS
(De bewoner) Heeft moeite met onthouden:
0
1
2
3
4
nooit
zelden
soms
vaak
zeer vaak

 

Voor- en nadelen van observatielijsten 
Gedragsobservatielijsten bieden een aantal voordelen zoals bijvoorbeeld:

  • eenduidigheid: de vragen zijn vaak zo geformuleerd dat ze door ieder op eenzelfde manier begrepen worden.
  • kwantificeerbaarheid: na invulling komen er getallen die uitdrukken in welke mate een bewoner een bepaald gedrag vertoont. Aan de hand van een tabel en niet door de invuller, wordt bepaald of een specifiek gedrag ‘veel’ of ‘weinig’ voorkomt.
  • vergelijkbaarheid: bewoners maar ook afdelingen kunnen op het voorkomen van bepaalde gedragsaspecten vergeleken worden.

Een aantal nadelen zijn:

  • geven geen zicht op de betekenis van gedrag. Het waarom van een bepaald gedrag wordt aan de hand van de gedragsobservatielijsten niet duidelijk.
  • bewuste of onbewuste kleuring door de invuller.

 

Vergelijkbare berichten

De 6 populairste trainingen in de zorg (2024)

Dit zijn de 6 populairste trainingen van 2024 2024 belooft een jaar vol ontwikkeling en groei te zijn, zeker op het gebied van professionele trainingen. Bij BTSG hebben we de
Lees artikel >

Wat kun je zelf doen tegen eenzaamheid bij ouderen?

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem. Gelukkig kan jij als zorgprofessional het verschil maken. Hier zijn concrete acties die je als zorgprofessional kunt ondernemen om eenzaamheid bij ouderen te
Lees artikel >

Hoe ga je om met ouderen met dementie? 18 adviezen

Omgaan met mensen met dementie kan een uitdaging zijn. Ieder individu met deze aandoening reageert namelijk anders. Dementie veroorzaakt een vari√ęteit aan gedragsveranderingen, wat betekent dat zorgverleners en naasten dienen
Lees artikel >

Sundowning syndroom

Ga snel naar: Wat is het Sundowning Syndroom? Mogelijke oorzaken van het Sundowning Syndroom Adviezen voor het Sundowning Syndroom Wat is het Sundowning Syndroom? Het Sundowning Syndroom treedt op bij
Lees artikel >

Eisen aan rapportages

Waar moet een goede rapportage in de zorg aan voldoen? 10 belangrijke eisen Rapportages zijn onmisbaar bij de werkzaamheden van iedere zorgprofessional. Je schrijft op wat je observeert of signaleert
Lees artikel >

Laat je inspireren
Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief