Home BTSG Bibliotheek Trainingen BTSG academie EVV GVP ThemaBulletin  
Sinds 1983 actief in de zorg voor ouderen Bijgewerkt op: dinsdag 20 juni 2017   Cookiebeleid

KvK 67669298

Branche erkende opleidingen
  Opleiding EVV
  Opleiding GVP
  Vervolgmogelijkheden
  Terugkomdag EVV
  Module GVP
  De GVP expert
Omgaan met:
  Dementie 
  Agressie
  Onbegrepen gedrag
  Depressie
  Kritiek, klachten en boosheid
E-learning
  E-learning feedback
  E-learning dementie
  E-learning depressie
  E-learning delier
  E-learning BOPZ
  E-learning Smart en rapporteren
Vaardigheden:
  Feedback geven en ontvangen
  Samenwerken en communiceren in een team
  Werken als coŲrdinator of contactverzorgende
  Deelnemen aan een cliŽntbespreking of MDO
  CoŲrdinatie van zorg 
  Coachend leidinggeven
Basistrainingen
  Kleinschalig zorgen en werken
  Belevingsgericht werken
  Omgaan met onbegrepen gedrag
  Gerontopsychiatrie
  Werkbegeleiding
Methodisch werken
  Werken met Omaha-system
  Bekwaam en effectief rapporteren
  SMART doelen formuleren
  Methodisch werken
  Werken met het zorgleefplan
  Werken met activiteitenplannen
Welzijn
  Werken als ouderenadviseur
  WelzijnscoŲrdinator
Overigen
  Coaching-on-the-job
   

BTSG biedt een uitgebreid en wisselend assortiment trainingen voor medewerkers op alle niveaus in de organisatie. De trainingen zijn meestal ‘in companyí, op maat en gaan in op de specifieke situatie van de organisatie.
 
Acht groepen volgen de opleiding GVP (augustus 2016)
Ruim 100 medewerkers volgen momenteel deze opleiding.
Er is nog steeds ruime belangstelling voor deze opleiding maar ook is er grote vraag naar kortere- en vervolg trajecten. Het aantal gediplomeerden is inmiddels 200.
Wij hebben inmiddels een aantal modules GVP ontwikkeld. De maximale duur van deze modules is 8 dagdelen. Deze modules kunnen los van een GVP opleiding worden gevolgd, door gediplomeerd EVV, of als verdieping op de GVP opleiding. Informeer naar de mogelijkheden.

Deze opleiding is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister.
E-learning Smart en rapporteren beschikbaar (augustus 2016)
BTSG heeft een e-learning over Smart en rapporteren ontwikkeld. De insteek bij het onderdeel Smart is dat medewerkers Smart leren denken en werken en daarbij (binnen grenzen van redelijkheid) de regels van Smart toepassen. Tevens leren zij in deze module wat de eisen zijn die gesteld worden aan een goed rapportage. De module bevat tevens een toets.
De module is ideaal te combineren met een korte training van 2 dagdelen waarbij de nadruk ligt op het begeleid oefenen in Smart en beter leren rapporteren. Daarbij wordt de eigen rapportage als uitgangspunt genomen.
Binnenkort gaan de eerste medewerkers met deze nieuwe module aan de slag.

Vraag naar onze mogelijkheden en een voorstel op maat.
Vanaf najaar 2016: Blended opleiding GVP!
Dit najaar biedt BTSG de mogelijkheid om de opleiding GVP in blended vorm te volgen. Dat betekent dat de deelnemers diverse e-learningen als onderdeel van de opleiding volgen en er meer digitale ondersteuning is. Het klassikale gedeelte kan daardoor teruggebracht worden van 13 naar 10 lesdagen. Dat scheelt in kosten voor de opleiding.

Neem voor meer informatie over deze blended GVP opleiding contact met ons op.

Training Omaha System
BTSG biedt vanaf dit voorjaar een training in het werken met het Omaha System aan. Het Omaha System wordt door steeds meer thuiszorgorganisaties gebruikt als zorg(leef)plan methodiek.
In de training wordt de deelnemers stap voor stap uitleg gegeven hoe het Omaha System is opgebouwd en wordt er samen geoefend met een casus. De deelnemers krijgen een praktijkopdracht en deze wordt met hen besproken waarna er verder geoefend wordt.
De training bestaat uit twee dagdelen en de deelnemers krijgen een werkmap en het boekje over het Omaha System.

Neem voor meer informatie over deze training contact met ons op.

Drie groepen beginnen voorjaar 2016 met de opleiding EVV
Dat betekent dat in maart ruim 160 verzorgende deze opleiding bij BTSG volgen (10 groepen zijn in het najaar 2015 gestart). Daaronder is een groep die tevens een module van de GVP opleiding volgt. Er zijn nog groepen waaraan cursisten kunnen deelnemen. Op elk gewenst moment kunnen wij beginnen met een nieuwe groep.
Het aantal gediplomeerden bij BTSG ligt inmiddels boven de 2.800.

Deze opleiding is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister.

Steeds meer e-learning modules van BTSG beschikbaar
Naast de e-learningen over dementie en feedback (zie onder) zijn ook e-learningen beschikbaar over:
  • depressie
  • delier
  • BOPZ
  • Ondersteuning Eigen Regievoering
  • Omgaan met complex en onbegrepen gedrag

Voorjaar 2016 worden hieraan nog toegevoegd e-learningen over 'Analyseren van onbegrepen gedrag', 'Rapporteren' en 'Kernkwaliteiten en reflecteren'

Deze e-learningen zijn als zelfstandig onderdeel af te nemen en in de vorm van blended-learning als onderdeel van een training.

Module GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie)
Medewerkers in zorgcentra en in de thuiszorg worden steeds vaker geconfronteerd met psychogeriatrische stoornissen zoals dementie en depressie. Als gevolg van de vergrijzing en het overheidsbeleid zal dit steeds vaker gaan voorkomen. Niet altijd weten medewerkers wat de achtergrond van het gedrag van deze cliŽnten is, hoe zij het best op het gedrag van deze cliŽnten kunnen reageren en hoe zij dit kunnen beÔnvloeden. Het gedrag van deze cliŽnten is vaak Ďonbegrepení. Deze module, die afgeleid is van onze branche erkende opleiding GVP, legt een stevige basis bij medewerkers om beter met deze cliŽnten om te gaan.

Er zijn twee varianten van deze module beschikbaar
- klassikaal: 4 lesdagen inclusief een dagdeel met acteur.
- blended-learning: e-learning dementie, 3
Ĺ lesdag inclusief een dagdeel oefenen met acteur.

Goed te combineren met onze opleiding EVV.

Klik hier voor voor meer informatie over deze module.
Basistraining belevingsgericht werken is vernieuwd
Bij de basistraining wordt aan de hand van 'de belevingskast' aan medewerkers uitgelegd wat er gebeurt met onze hersenen tijdens het proces van dementering en welke beperkingen dat oplevert. Daarbij wordt het idee van breindenken van Anneke van der Plaats gehanteerd. Door het gebruik van de belevingskast wordt het inzicht en begrip van medewerkers verhoogd en daarmee het inlevingsvermogen. Vervolgens wordt geoefend (onder andere met een acteur) in belevingsgerichte vaardigheden (zoals spiegelen, OER) en wordt de kennis hierover verbreed.

Klik hier voor voor meer informatie over deze training.
E-learning dementie voor drie niveaus beschikbaar
De e-learning over dementie gaat in op de kenmerken, oorzaken en signalen van dementie; de relatie hersenen en dementie, de werking van ons geheugen en de problemen die tijdens het proces van dementering daarbij ontstaan, de verschillende vormen van dementie (Alzheimer, Vasculaire dementie, Frontaal Temporale dementie, Lewy Body dementie, de ziekte van Huntington en het Korsakov syndroom) en de omgang met dementerende cliŽnten. Een zeer interactieve e-learning met filmpjes, animaties, illustraties, wisselende oefeningen en toetsen. Het geheel is modulair opgebouwd.
Er is een e-learning beschikbaar voor de niveaus 2, 3 en GVP / 3+.
De e-learning is als zelfstandig onderdeel af te nemen en in de vorm van blended-learning. De e-learning is dan gecombineerd met een bijeenkomst met een docent om dieper op de materie in te gaan (intervisie) en een bijeenkomst met een acteur om de omgangsvaardigheden te oefenen.
Informeer naar de kosten.

E-learning feedback beschikbaar
De e-learning over feedback richt zich op de basisregels voor het goed kunnen geven en ontvangen van feedback waarbij een en ander wordt geÔllustreerd met filmpjes. Ook hier eindigt het geheel met een zelftoets als het gaat om het omgaan met feedback. De duur van de e-learning is ongeveer 30 minuten.
De e-learning is als zelfstandig onderdeel af te nemen maar ook als onderdeel van blended-learning. De medewerkers volgen dan eerst de e-learning over feedback en oefenen daarna het geven en ontvangen van feedback tijdens een bijeenkomst met een trainer-acteur.
Informeer naar de kosten.

Kort en bondig: Beter SMART formuleren en doelgericht rapporteren
Veel medewerkers vinden het moeilijk om SMART doelen te formuleren en doelgericht te rapporteren. Dat geven ze niet alleen zelf aan, maar blijkt ook uit controles van het zorgkantoor of tijdens bezoeken van de inspectie. Gevolg is een grote vraag naar een training op deze terreinen. BTSG heeft een practicum ontwikkeld waar medewerkers een korte theoretische uitleg krijgen maar vooral praktisch aan de slag gaan. Binnen de eigen dossiers gaan ze onder begeleiding aan de slag om de doelen meer SMART te maken en de rapportage te verbeteren. Ze krijgen de opdracht dit toe te passen in de praktijk en bij het tweede dagdeel wordt samen gekeken hoe dit gelukt is, ontvangen zij tips voor verdere verbetering. Onmiddellijk resultaat: veel dossiers zijn op deze punten sterk verbeterd. Interesse in dit practicum van twee dagdelen? Neem contact met ons op
Kort en bondig: Anders omgaan met agressief gedrag
Medewerkers worden steeds vaker geconfronteerd met agressief gedrag. Soms gaat het om familieleden / mantelzorgers van cliŽnten, soms om gedrag van de cliŽnten. In een training van drie dagdelen krijgen de medewerkers uitleg over hoe zij met agressieve gedragingen moeten omgaan. Onderdeel van de training is het Stoplichtmodel waarbij medewerkers wordt geleerd tijdig signalen van agressief gedrag te herkennen. Door tijdig daar anders op te reageren leren zij de mate of intensiteit van agressief gedrag te verminderen. In de training komt tevens de meldcode ouderenmishandeling aan bod. Interesse in deze training van drie dagdelen? Neem contact met ons op
Verkorte variant van de opleiding EVV
Sommige organisaties vinden de opleiding EVV in verhouding tot de functie die zij vervullen, te zwaar. Voor hen hebben wij een soort 'light' versie ontwikkeld welke bestaat uit 12 dagdelen. De methodische cyclus, het werken met het zorg(leef)plan, communicatieve vaardigheden, het bevorderen van de kwaliteit van leven en de rol invulling als coŲrdinator, maken deel uit van deze training. Er zijn 2 dagdelen waarop er geoefend wordt met een acteur. De onderdelen zijn afgeleid van de branche erkende opleiding EVV. Ook voor u kunnen wij een dergelijk traject op maat maken. Neem voor meer informatie of een afspraak contact met ons op.
Even stilstaan om verder te komen. Terugkomdag voor Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
Er zijn al meer dan 2.700 EVV'ers die het diploma bij BTSG hebben behaald. Na het behalen van het diploma zijn zij geconfronteerd met de (soms) weerbarstige praktijk. Het is dan goed om weer even stil te staan bij je ervaringen, om deze met elkaar te bespreken, te verdiepen en vaardigheden verder te trainen. Tevens wordt op deze dag de kennis van de al eerder gediplomeerden aangevuld op basis van nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg en het geactualiseerde profiel EVV.
Klik hier voor meer informatie over deze training.
 
© BTSG 2017  

Disclaimer