checklist

CAHPS

CAHPS is een nationaal project in de Verenigde Staten en staat voor Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems. Het is een gestandaardiseerde methode voor het meten van ervaringen van patiënten/consumenten met de zorg en met hun zorgverzekeraar. CAHPS maakt gebruik van schriftelijke vragenlijsten. Een aantal van deze vragenlijsten is voor de Nederlandse zorgmarkt aangepast door de afdeling Sociale Geneeskunde AMC en het NIVEL in samenwerking met Agis.
Naast de ontwikkelde CAHPS vragenlijsten zijn er strikte protocollen voor het trekken van een steekproef en voor dataverzameling, is er software voor data-analyse en is er een vast format voor de rapportage van de resultaten.

Doelstellingen van de CAHPS;

  • Gebruikers van de gezondheidszorg te voorzien van kwalitatief hoogwaardige informatie ten behoeve van de keuze van een zorginstelling, individuele aanbieders van zorg of zorgverzekeraars.
  • Betekenisvolle, valide en betrouwbare vergelijkende gegevens te produceren over ervaringen van patiënten en consumenten met hun zorgverzekeraar en zorgaanbieders.
  • Vergelijkbare informatie te verzamelen en te presenteren over de prestaties van zorgverzekeraars ten aanzien van specifieke consumentengroepen zoals bijvoorbeeld kinderen.
  • Unieke enquêtes en rapporten te ontwerpen, gebruikmaken van uitvoerig getest, gestandaardiseerde instrumenten en rapportage formats.
  • Zorginkopers te helpen bij het evalueren van de gezondheidszorg  en –diensten die ze inkopen.
  • Zorgverzekeraars feedback te geven en op die manier, indien nodig, verbeteringen te stimuleren.
  • Zorgverzekeraars te laten voldoen aan accreditatie- en HEDIS-rapportage-eisen van het National Committe for Quality Assurance voor zorgverzekeraars (sinds 1999).

Bron: NIVEL