Skip to content

Kennisbank

Onze professionals hebben jarenlange ervaring in de ouderenzorg.
Die kennis delen we graag. Want delen is vermenigvuldigen.

Coachingsstijlen

Een EVV zal taken moeten delegeren aan collega’s. Het is belangrijk dat je zicht hebt op de capaciteiten van die collega’s. Immers aan delegeren dat niets oplevert, heb je niets. Dan kun je beter zelf doen.
Lees artikel >

Stapsgewijs naar een vraaggerichte organisatie

Visie-ontwikkelingen in de zorgsector, het AWBZ-moderniseringsbeleid, de functiegerichte indicering, het op zorgfuncties gerichte toelatingsbeleid, de verruiming van het aantal aanbieders, het groeiende aantal PGB’s en de toenemende extramurale oriëntatie brengen zorgorganisaties er toe om nog meer vraaggericht te gaan opereren.
Lees artikel >

Competentiemanagement

Was de aandacht van veel instellingen de afgelopen jaren vooral gericht op de omslag naar een meer vraaggerichte organisatie, nu staan zij aan de vooravond van een nieuwe slag: extramuralisering.
Lees artikel >