360 graden feedback

Met feedback kunnen we anderen bijsturen of stimuleren in hun gedrag en prestaties. Zonder feedback zouden we niet weten wat we goed doen of juist beter kan.

Lees artikel

Het zelfsturend team

Veel zorgorganisaties willen meer cliëntgerichte zorg en diensten verlenen. De vraag van de cliënt is bepalend voor de inhoud van het zorgaanbod en de wijze waarop zorg wordt verleend.

Lees artikel

Competentiemanagement

Was de aandacht van veel instellingen de afgelopen jaren vooral gericht op de omslag naar een meer vraaggerichte organisatie, nu staan zij aan de vooravond van een nieuwe slag: extramuralisering.

Lees artikel