Eisen aan rapportage

    Eisen aan de rapportage Omdat rapportage niet alleen voor jezelf bedoeld is, moet…

Lees artikel

Marketing in de zorg

Marketing wordt een steeds belangrijker aspect in de zorg. Willem Rietberg licht het toe in dit filmpje.

Lees artikel

Time-management

Veel verzorgenden en verpleegkundigen ervaren werkdruk. Door kennis te hebben van time-management en je drivers kan je dit beheersen.

Lees artikel

Kleinschalig wonen en werken

Archief Kleinschalig wonen De uitgangspunten van kleinschalig wonen zijn herkenbaarheid, huiselijkheid en privacy. Kortom; een…

Lees artikel

Sociale netwerken

In het kader van de participatiesamenleving doen ouderen meer een beroep op het sociale netwerk voor steun en zorg.
Maar hoe ziet dit sociale netwerk van een oudere eruit?

Lees artikel

Eenzaamheid bij ouderen

De ouderenzorg, met name de psychogeriatrie, beschikt over een breed scala aan benaderingswijzen. Soms is het een ‘revival’ van een al langer bestaande benadering, soms een variant en een enkele keer iets nieuws.

Lees artikel