Triage

Triage

Archief Wat is triage? Adequate triage voorziet in differentiatie van de hulpvraag wat betreft: Inhoud…

Lees artikel

Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 vervangt de Wet zorg en dwang de wet BOPZ. Het gaat over onvrijwillige zorg bij cliënten.
Wat houdt “ernstig nadeel” in en hoe zit het met het stappenplan? En natuurlijk zijn er rechten en plichten waar men zich aan moet houden.

Lees artikel

‘Ik had nooit gedacht dat ik op mijn 51ste nog zoveel zou leren!’

Afgelopen donderdag was het tijd voor koffie met gebak voor een groep EVV’ers van ouderenzorgorganisatie Patyna. Na ruim een jaar mochten zij hun branche erkende diploma EVV in ontvangst nemen!

Lees artikel

Bestuursmodellen

Opvattingen over de verdeling van taken en bevoegdheden tussen een bestuur en directie/ managementteam van een instelling worden in zogenaamde ‘bestuursmodellen’ weergegeven.

Lees artikel

Cirkel van Deming

De cirkel van Deming gaat over procesbesturing. Door het proces te beheren, probeert men een optimaal resultaat te bewerkstelligen.

Lees artikel

Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL)

Passiviteiten van het dagelijks leven’ ook wel afgekort als PDL, is een methode, bestaande uit een complex van handelingen, voorzieningen en maatregelen dat bijdraagt aan optimale begeleiding, verzorging of verpleging van ‘passieve’ patiënten.

Lees artikel