Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 vervangt de Wet zorg en dwang de wet BOPZ. Het gaat over onvrijwillige zorg bij cliƫnten.
Wat houdt “ernstig nadeel” in en hoe zit het met het stappenplan? En natuurlijk zijn er rechten en plichten waar men zich aan moet houden.

Lees artikel

Ziekelijke achterdocht bij ouderen

Ieder mens is wel eens wantrouwend of achterdochtig. Bijvoorbeeld iemand die het geld van de groenteboer heeft terug gekregen, toch nog natelt, kun je in zekere zin wantrouwend of achterdochtig noemen.

Lees artikel