Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL)

Passiviteiten van het dagelijks leven’ ook wel afgekort als PDL, is een methode, bestaande uit een complex van handelingen, voorzieningen en maatregelen dat bijdraagt aan optimale begeleiding, verzorging of verpleging van ‘passieve’ patiënten.

Lees artikel

Het levensboek

Een levensboek is een boek over iemands leven. Door terug te kijken wordt de mogelijkheid gecreëerd om met iemand belangrijke gebeurtenissen uit het leven te herbeleven.

Lees artikel

Reminiscentie

Reminiscentie of het ophalen van herinneringen kan in het contact met ouderen zeer waardevol zijn. Reminiscentie kan worden toegepast bij somatische zieke en dementerende bewoners van verzorgings- of verpleeghuizen

Lees artikel

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische Therapie is het behandelen van mensen met psychische problemen, door middel van interventies gericht op de lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties.

Lees artikel

Snoezelen heeft positieve invloed op bewoners en personeel

Demente verpleeghuisbewoners en hun verzorgers die met elkaar snoezelen tijdens de ochtendzorg (uit bed helpen, wassen, aankleden) lachen meer tegen elkaar.

Lees artikel

Belevingswereld centraal

De ouderenzorg, met name de psychogeriatrie, beschikt over een breed scala aan benaderingswijzen. Soms is het een ‘revival’ van een al langer bestaande benadering, soms een variant en een enkele keer iets nieuws.

Lees artikel