Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 vervangt de Wet zorg en dwang de wet BOPZ. Het gaat over onvrijwillige zorg bij cliënten.
Wat houdt “ernstig nadeel” in en hoe zit het met het stappenplan? En natuurlijk zijn er rechten en plichten waar men zich aan moet houden.

Lees artikel

Wilsonbekwaamheid

Archief Wilsonbekwaamheid Voordat een behandeling start dient er toestemming te zijn van de wilsbekwame cliënt. Hem…

Lees artikel