Time-management

Veel verzorgenden en verpleegkundigen ervaren werkdruk. Door kennis te hebben van time-management en je drivers kan je dit beheersen.

Lees artikel

Sociale netwerken

In het kader van de participatiesamenleving doen ouderen meer een beroep op het sociale netwerk voor steun en zorg.
Maar hoe ziet dit sociale netwerk van een oudere eruit?

Lees artikel

Ziekelijke achterdocht bij ouderen

Ieder mens is wel eens wantrouwend of achterdochtig. Bijvoorbeeld iemand die het geld van de groenteboer heeft terug gekregen, toch nog natelt, kun je in zekere zin wantrouwend of achterdochtig noemen.

Lees artikel