Adviesbureau BTSG ondersteunt bij Verandermanagement en Organisatieverandering. Het gaat vaak om complexe situaties, maar juist dan is het belangrijk om een duidelijk overzicht te creeëren. De situatie draait om de vraag: Welke competenties zijn aanwezig bij de medewerkers binnen de organisatie en op welke manier kunnen die ingezet worden in de organisatie?

Om een gefundeerd antwoord op deze vraag te kunnen geven moet de vraag worden opgedeeld. Deze vraag valt uiteen in 6 verschillende deelvragen:

  1. Over welke competenties beschikken de medewerkers in de organisatie?
  2. Welke competenties zijn in totaal binnen de organisatie aanwezig, en in welke mate?
  3. Wat is het ontwikkelpotentieel van de medewerkers?
  4. Welke competenties zijn er in voldoende, en welke in te beperkte mate aanwezig in de organisatie?
  5. Hoe kunnen medewerkers hun potentieel optimaal benutten?
  6. Hoe kunnen medewerkers gaan werken in de nieuwe organisatiestructuur?

 Aanpak

Onze aanpak bij Verandermanagement en Organisatieverandering valt uiteen in 4 onderdelen

1. Inspiratiesessie

Elke organisatieverandering heeft belang bij draagvlak in de teams. Heel wat organisatieveranderingen zijn gestrand vanwege een gebrek aan draagvlak. De inspiratiesessie dient ertoe om medewerkers mee te nemen in de organisatieverandering. Dit wordt doorgaans georganiseerd in samenwerking met het management, zodat het management vanaf het begin van het traject betrokken is bij de implementatie.

Daarnaast hebben medewerkers de mogelijkheid om vragen te stellen zodat het proces duidelijk is en onduidelijkheden kunnen worden weggenomen.

2. Assessmentonderdeel bij Verandermanagement

Om inzicht te geven in vraag 1, 3 en 5 wordt een assessment ingezet. Dit betekent dat de medewerkers door middel van een tool worden verrast met nieuwe inzichten over henzelf. Dit onderdeel kan zowel uit een uitgebreid assessment als een korte scan bestaan. Dit is mede afhankelijk van de vraag en de zwaarte van de functies.Voor het management wordt een apart traject opgesteld, met tools die inzicht geven in leidinggevende vaarigheden en effectiviteit.

Op basis van de individuele rapportages wordt een teamscan opgesteld, zodat een 0-meting van de organisatie wordt gemaakt.Op die wijze wordt inzichtelijk waar nog groeimogelijkheden zijn voor de organisatie.Vanuit deze analyse wordt voorgesorteerd op de vraag hoe medewerkers het beste kunnen gaan werken in de nieuwe organisatiestructuur.

3. Coaching

De implementatie van de nieuwe organisatiestructuur

  • Het is van belang dat de medewerkers hun rol op zich nemen en ingezet worden waar hun kracht ligt;
  • Het is ook van belang dat zij niet werken vanuit het idee dat zij een bepaalde rol hebben waarvan zij niet kunnen afwijken (flexibel blijven denken)

Het coachingstraject bestaat uit twee onderdelen:

  • Advies over rolverdeling en medewerkers aan de teamcoach
  • Ondersteuning van de teamcoach bij de implementatie

Voor de coaching gaat BTSG uit van de motivatiedriehoek:

Hierbij horen vragen als: is alles duidelijk? Wat wordt van iemand verwacht? (duidelijkheid)
Kan iemand het? Kan hij/zij de verwachtingen waarmaken? (bekwaamheid)
Wil iemand het? Is er bereidheid om de rol in te vullen? (motivatie)

 4. Borgingsinstrument

BTSG zet onder meer de reflectietool en periodieke coaching of terugkomsessies in om organisatieverandering te waarborgen. Dit wordt vaak ingezet door middel van het train-de-trainerprincipe.

Als er desgewenst gebruik van trainingen zal gemaakt worden, dan wordt dit in apart voorstel verwerkt. Hierbij is het advies om niet in trainingsdagen te denken maar in dynamisch leren. Dit houdt in om groepjes van 4 a 5 medewerkers intensief maximaal 2 uren te trainen op een bepaald onderwerp. De medewerker krijgt een aantal praktijkopdrachten mee om in de dagelijkse werkpraktijk uit te voeren.