Coachen leidinggeven

De ‘omgeving’ waarin zorgorganisaties opereren is continue aan verandering onderhevig. Er wordt verwacht dat er vraag- en klantgericht wordt gewerkt, dat de sfeer gastvrij en resultaatgericht is. Het contact tussen medewerker en cliënt is bepalend. Dat vraagt veel van medewerkers en de regelruimte komt lager in de organisatie te liggen. Een stijl van leidinggeven uitsluitend gebaseerd op instructie of voortdurende sturing, sluit hier niet goed op aan. Leidinggevenden moeten inspirerend en coachend kunnen optreden.

Resultaat

Na afloop van de training

 • is de deelnemer op de hoogte van wat coachend leidinggeven inhoudt en hoe dit in relatie staat met andere vormen van leidinggeven;
 • kent de deelnemer de eigen stijl van leidinggeven en kan deze aanpassen aan de gecoachte;
 • is de deelnemer op de hoogte van zijn/haar eigen coachende vaardigheden;
 • is de deelnemer in staat om als coach voor medewerkers op te treden.

Inhoud

In de training komt het volgende aan de orde:

 • Coachend leidinggeven in breder perspectief.
 • De relatie tussen coaching en vraaggericht werken en consequenties ervan voor de medewerkers.
 • De relatie tussen coachend en situationeel leidinggeven. Over taakvolwassenheid van medewerkers.
 • Reflecteren op eigen gedrag en handelen. Over motiveren en voorbeeldgedrag. Wat zijn mijn kwaliteiten (kernkwaliteiten).
 • Coachend leidinggeven. Stappen in het coachingsproces.
 • Het GROW-model en ad hoc coaching. Met het GROW-model breng je structuur aan in een gesprek. Coachend leidinggeven heeft het meeste effect als het wordt ingebed in het leidinggeven van alledag.
 • Ad-hoc coaching is een zeer effectieve vorm van coaching: een vorm van gerichte feedback op het gedrag van een medewerker.
 • Aan de slag met ‘coaching’. Vaardigheden worden onder andere geoefend met behulp van een trainingsacteur.

Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit 3 dagen van ieder 6 uur. Het aantal SBU bedraagt 4 uur per week.
Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Leidinggevenden binnen de zorgsector.

Certificaat
Bij volledige aanwezigheid ontvangt de deelnemer aan het einde van de training een certificaat.