Coachend leidinggeven

Coachen leidinggeven

De ‘omgeving’ waarin zorgorganisaties opereren is continue aan verandering onderhevig. Er wordt verwacht dat er vraag- en klantgericht wordt gewerkt, dat de sfeer gastvrij en resultaatgericht is. Het contact tussen medewerker en cliënt is bepalend. Dat vraagt veel van medewerkers en de regelruimte komt lager in de organisatie te liggen. Een stijl van leidinggeven uitsluitend gebaseerd op instructie of voortdurende sturing, sluit hier niet goed op aan. Leidinggevenden moeten inspirerend en coachend kunnen optreden.

Doel
Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om als coach voor medewerkers op te treden.

Inhoud

  • In de training komt het volgende aan de orde:
  • Coachend leidinggeven in breder perspectief.
  • De relatie tussen coaching en vraaggericht werken en consequenties ervan voor de medewerkers.
  • De relatie tussen coachend en situationeel leidinggeven. Over taakvolwassenheid van medewerkers.
  • Reflecteren op eigen gedrag en handelen. Over motiveren en voorbeeldgedrag. Wat zijn mijn kwaliteiten (kernkwaliteiten).
  • Coachend leidinggeven. Stappen in het coachingsproces.
  • Het GROW-model en ad hoc coaching. Met het GROW-model breng je structuur aan in een gesprek. Coachend leidinggeven heeft het meeste effect als het wordt ingebed in het leidinggeven van alledag.
  • Ad-hoc coaching is een zeer effectieve vorm van coaching: een vorm van gerichte feedback op het gedrag van een medewerker.
  •  Aan de slag met ‘coaching’. Vaardigheden worden onder andere geoefend met behulp van een trainingsacteur.

Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit 6 dagdelen van ieder 3 uur. Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Leidinggevenden binnen de zorgsector.