Coördinatie van zorg

Coördinatie van zorg

Deze in-company training bevat belangrijke elementen die van belang zijn voor medewerkers die als contactverzorgende (gaan) functioneren. Door de compactheid van deze training ligt het accent nog meer op het doen. Theorie wordt tot een minimum beperkt. Medewerkers die deze training hebben gevolgd, krijgen beperkte vrijstellingen voor onderdelen van de erkende opleiding EVV.

Inhoud
De inhoud van de training richt zich op de volgende direct cliëntgerelateerde competenties uit het kwaliteitsprofiel EVV:

  • Informatie verzamelen ten behoeve van het zorgplan.
  • Cliënt(vraag)gerichtheid.
  • Communicatie en onderhandelen.
  • Zorgplan.
  • Bewaken continuïteit uitvoering zorgplan.

Bij 100% aanwezigheid en wanneer de cursist aan alle opdrachten heeft voldaan, ontvangt deze een Certificaat van Deelname.

Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit zes dagdelen van ieder drie uur. Daarnaast (in eigen tijd of op het werk) moeten de deelnemers BPV-opdrachten (Beroeps Praktijk Vormende) uitvoeren. Aan een trainingsgroep kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Verzorgenden die als contactverzorgende of EVV'er werkzaam in de Intensief Langdurige zorg of thuiszorg en die niet de branche erkende opleiding EVV willen volgen.