Skip to content

CVA – Algemene omgangsadviezen

Archief rollator

CVA – Algemene omgangsadviezen

Voor een aantal veel voorkomende symptomen volgen een aantal adviezen zodat je dit mee kan nemen in de praktijk:

 • Hemiplegie / hemiparese (halfzijdige verlamming)
  Probeer de verlamde zijde bij zoveel mogelijk handelingen te betrekken. Dit voorkomt complicaties en bevordert mogelijk herstel.
 • Traag tempo / moeheid
  Houd bij dagindeling en speciale plannen rekening met het trage (denk)tempo. Wissel activiteiten regelmatig af met pauzes, gun de bewoner / jezelf de tijd.
 • Aandacht en concentratie
  Werk bij voorkeur in een rustige omgeving. Deel taken op in meerdere stukken en laat de bewoner niet te lang achter elkaar ‘werken’. Breng structuur aan in de dag, neem voldoende de tijd en las regelmatig pauzes in. Kijk op welk deel van de dag de bewoner het beste een bepaalde activiteit kan doen.
 • Geheugen
  Oefenen het geheugen door verschillende technieken te oefenen. Maak gebruik van geheugensteuntjes, vereenvoudig de informatie (selecteer de bronnen) en streep belangrijke informatie aan.
 • Planning en structuur
  Zorg voor een dagelijks / wekelijks vast patroon / ritme, maak een volgorde waarin activiteiten uitgevoerd worden, vermijd chaotische situaties, kies bij voorkeur bekende activiteiten, stop met activiteiten die niet lukken en probeer ze later nog eens.
 • Oriëntatie
  Geef voorwerpen een vaste plaats en breng vaste volgordes en ritmes aan in dagelijkse handelingen en activiteiten, bedenk oriëntatiesteuntjes.
 • Waarnemen
  Leg dingen op dezelfde plek, help de bewoner door feedback te geven (de bewoner is zich er niet van bewust dat hij dingen over het hoofd ziet).
 • Communicatie
  Breid de communicatieve mogelijkheden uit en vermijd communicatie niet. Vat regelmatig samen wat de bewoner gezegd heeft. Herhaal vragen, blijf luisteren en observeren. Spreek in eenvoudige en korte zinnen en helder een misverstand door communicatiestoornissen altijd op. Ga indien nodig op zoek naar hulpmiddelen voor de bewoner om de communicatie te verbeteren.
   
 • Omgaan met beperkingen
  Ondersteun de bewoner bij het aanvaarden van de realiteit, probeer nieuwe manieren van omgaan met problemen samen uit te breiden. Licht familie in over een goede manier van omgaan met de bewoner. Uit waardering van de pogingen om zichzelf te redden van de bewoner ook als een keer mislukt, stimuleer dat de bewoner dingen zelf doet.
 • Zelfinzicht
  Verbeter de bewoner bij over- en onderschatting, voorzie toekomstige problemen en probeer hier alvast structuur in aan te brengen.
 • Anders zijn
  Pas de eigen verwachtingen aan aan de reële mogelijkheden, probeer te accepteren dat ‘het gaat zoals het gaat’, benoem positieve ervaringen, zoek oplossingen voor de huidige situatie, biedt de bewoner duidelijkheid en wees consequent in wat je wel en niet accepteert.
 • Gevoelsuitingen
  Ga na wanneer prikkelbaarheid / agressie het meest voorkomt en houdt hier rekening mee, probeer gevoelsuitingen uit te lokken bij gevoelsvervlakking, bij impulsiviteit: eerst denken dan doen. Bij gevoelsvervlakking kan je andere imiteren. Bij een depressie hulp zoeken van de arts voor medicatie. Help de bewoner door grenzen te stellen, ga niet mee in onbeheerste emoties.
 • Sociaal gedrag
  Verbeter de bewoner als deze sociale situaties fout inschat en geef aan hoe het wel hoort, wees alert op misverstanden, help bij het aanleren van adequaat sociaal gedrag, wees consequent in het reageren op onjuist sociaal gedrag.
 • Identiteitsvorming
  Koppel een groeiende zelfredzaamheid aan een gevoel van eigenwaarde en probeer dit gevoel op te bouwen, laat keuzes zoveel mogelijk door de bewoner maken, benadruk de eigen aard en persoonlijkheid en blijf de persoonlijke ontwikkeling stimuleren, respecteer de mening van de bewoner, maar durf deze ter discussie te stellen.

 

Vergelijkbare berichten

Hoe ga je om met ouderen met dementie? 18 adviezen

Omgaan met mensen met dementie kan een uitdaging zijn. Ieder individu met deze aandoening reageert namelijk anders. Dementie veroorzaakt een variëteit aan gedragsveranderingen, wat betekent dat zorgverleners en naasten dienen
Lees artikel >

V&VN Ambassadeur leertraject

V&VN Ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige of dementieverpleegkundige   Steeds meer mensen leven langer en gezonder, maar dit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de zorgsector. De dubbele vergrijzing zorgt
Lees artikel >

Eisen aan rapportages

Waar moet een goede rapportage in de zorg aan voldoen? 10 belangrijke eisen Rapportages zijn onmisbaar bij de werkzaamheden van iedere zorgprofessional. Je schrijft op wat je observeert of signaleert
Lees artikel >

Met een systemische bril naar je organisatie kijken

Leer met een systemische bril naar je organisatie te kijken zodat nieuwe ideeën oppoppen voor de uitdagingen die je ervaart. Veel zorgorganisaties hebben het zwaar. Hoge werkdruk en personeelstekorten maken
Lees artikel >

Goed slapen is belangrijk voor mensen met dementie

Goed slapen is voor iedereen belangrijk, zeker ook voor mensen met dementie. Het zorgt ervoor dat: De hersens de tijd krijgen om in alle rust informatie te verwerken (Spier)cellen zich
Lees artikel >

Laat je inspireren
Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief