hersenen boom

CVA - Mogelijke complicaties

Oedeem (zwelling)
Aan de parese-kant van het lichaam.
Behandelmethoden: actief bewegen, elastische bandage / steunkous, orthese / spalk, hooghouden van betreffende arm / been, soms worden er plastabletten voorgeschreven.

Contracturen (blijvende samentrekking van weefsel)
Deze worden veroorzaakt door spasticiteit en oedeem. Preventie van contracturen door: een goede houding, passieve bewegingen, actief aanleren van bepaalde bewegingen (de bewoner moet zich bewust zijn van de risico’s bij verkeerd bewegen).
Contracturen kunnen bestreden worden door passief bewegen, toegeven aan de contractuur of operatie van het betreffende gewricht. Bij oudere mensen is de kans op het ontstaan van breuken groter doordat hun gewrichten minder mobiel zijn.

Pijn
Kan zowel een symptoom zijn, als een complicatie. Lokale pijn, vooral in de schouder, is een complicatie. De uitstralende pijn is vaak gelokaliseerd in de schouder en bovenarm. Er moet een exacte diagnose worden gesteld en een gerichte therapie. Mogelijke oorzaken van schouderpijn zijn verkeerd bewegen (traumata) en beperkte beweging t.g.v.: slappe parese, spasticiteit, verminderde sensibiliteit (minder prikkels tot bewegen leidt tot immobilisatie), neglect (kan leiden tot onvoldoende zelfcorrectie en letsel bij verkeerde houding), verminderd ziekte-inzicht en hemianopsie. Ook kan er pijn ontstaan in de pols en hand door lokale problemen zoals een verkeerde houding. Belangrijk is zorgvuldig om te gaan met de aangedane arm bij het praktisch handelen.

Stoornissen van de ontlasting
Zodra de persoon niet meer bedlegerig is, herstelt de incontinentie voor ontlasting en obstipatie zich meestal.

Stoornissen in de urinelozing
In de eerste fase na een CVA blijft er vaak urine achter in de blaas na het plassen, waarvoor de cliënt een catheter krijgt. Bij herstel is het niet op kunnen houden van de urine een bekend verschijnsel, waarvoor soms medicatie nodig is.

Seksuele stoornissen
De seksuele activiteit neemt na een CVA vaak af. Er is sprake van regelmatig optredende erectie-stoornissen bij mannen en problemen met het orgasme bij mannen en vrouwen. De oorzaak hiervan is nog niet wetenschappelijk vastgesteld, maar het vermoeden is dat dit te maken heeft met psychogene factoren (prestatiegerichtheid, verandering van rolpatronen binnen de relatie).

Bezorgdheid / angst
Komt voort uit het bewustzijn dat er in het denken en doen iets veranderd is of doordat de bewoner het gevoel heeft geen controle meer te hebben over het eigen leven. Dit kan leiden tot gevoelens van verwarring en angst die zich intern afspeelt. Er kunnen zich veel verschillende soorten angsten openbaren: angst om alleen over te blijven, angst voor herhaling, angst voor verdere achteruitgang etc.

Achterdocht / paranoia
Dit kan veroorzaakt worden door gevoelens van waardeloosheid en de angst om afgewezen te worden doordat dingen niet meer zo lukken als vroeger en door gebrek aan zelfinzicht. Achterdocht kan ook ontstaan op vlakken waarover de bewoner bezorgd is (financieel, seksueel etc.).

Afhankelijkheid
Er zijn verschillende vormen van afhankelijkheid; lichamelijk, financieel, emotioneel. Afhankelijkheidsrelaties met de verzorger kunnen zorgen voor instandhouding van deze afhankelijkheid en versterking hiervan.

Depressie
De emotionele problemen en de problemen in de psychosociale aanpassingen vormen de basis van een depressie. Een depressie kan andere problemen weer verergeren.

Decubitus
Als laatste kan als complicatie decubitus optreden, vooral bij bewoners die grote lichamelijke beperkingen hebben. Zij liggen een groot deel van de dag in bed of zitten lang in een stoel en kunnen hun houding moeilijk zelf veranderen.

Wil je je kennis vergroten omtrent de omgang met CVA-cliënten?
Neem dan contact met ons op. We staan je graag te woord.