man leest boek

CVA - Omgaan met concentratiestoornissen

Een CVA verstoort de processen van informatieverwerking in de hersenen. De verwerking van informatie verloopt trager en het dagelijks tempo kan niet worden bijhouden. Bovendien verlopen de informatieverwerkingsprocessen minder gecontroleerd en doelgericht. Alles kost veel meer moeite en mensen die een CVA hebben ondergaan zijn dan ook eerder moe.

Eén van de meest voorkomende stoornissen in de informatieverwerking zijn de concentratiestoornissen. Men is sneller afgeleid, de aandacht kan niet voldoende lang vast gehouden worden en/of men kan niet op meerdere dingen tegelijkertijd letten. Een enkele keer kan de aandacht juist niet goed losgemaakt worden van iets en blijft daar 'vastzitten'. Soms kan een groepsgesprek niet goed meer worden gevolgd of gaat de ondertiteling van de televisie te snel.
De grootste problemen treden op bij complexe activiteiten als bijvoorbeeld koken of deelnemen aan het verkeer. Deze vragen per definitie een verdeling van de aandacht over veel dingen tegelijk. Hier kunnen dan makkelijk fouten worden gemaakt.

Wat houdt deze concentratiestoornis in voor de benadering en begeleiding?
Wanneer we willen dat een persoon de aandacht ergens op richt moeten er niet te veel afleiders zijn. Zo kan het in een drukke ruimte, waar veel personen aanwezig zijn, de radio of TV aanstaan, erg moeilijk zijn om een gesprek te volgen.

  • Doseer de hoeveelheid te verwerken informatie door bijvoorbeeld niet te snel en te lang te praten.
  • Neem voldoende tijd voor alles en voorkomen dat er gehaast moet worden.
  • Vermijdt dubbeltaken. Zo kan je beter geen instructie of uitleg geven tijdens een handeling die de ander moeite kost, ook geen gezellig babbeltje. De ander kan óf luisteren óf de aandacht bij de handeling houden, óf lopen óf praten, maar kan niet twee dingen combineren.
  • Om mentale overbelasting te voorkomen - dit is vaak te merken doordat meer fouten worden gemaakt - is het belangrijk om regelmatig te pauzeren.
  • Ondersteun zo nodig het richten van de aandacht met hoorbare (naam zeggen), zichtbare (opvallende sticker) of voelbare (aanraken) prikkels.