Deelnemen aan een clientbespreking of MDO

Deelnemen aan een cliëntbespreking of MDO

Cliëntbesprekingen of MDO’s zijn onmisbaar in het afstemmen van de zorg op de vragen van cliënten. Van de deelnemers aan deze overlegvorm wordt verwacht dat zij informatie inbrengen en een bijdrage leveren aan de besluitvorming. De kwaliteit van het resultaat wordt naast de structuur bepaald door de vaardigheden van alle deelnemers.


Inhoud

  • Wat is het doel, de vorm en de inhoud van de cliëntenbespreking/ het MDO?
  • Hoe breng ik compact en effectief informatie? Waaruit bestaat een goede voorbereiding? Hoe maak ik een goede koppeling met het zorg- en verpleegplan en de zorgdoelen? Wat is de rol van verschillende disciplines en de eigen rol?
  • Oefenen van een communicatievaardigheden zoals: luisteren, samenvatten/ parafraseren, soorten vragen stellen.
  • Evalueren.
  • Maken van duidelijke afspraken.
  • De overdracht naar collega's.
  • Omgaan met spanning tussen vraag van de cliënt en eigen professionaliteit.


Acteur
Bij het oefenen in de gespreksvaardigheden wordt een acteur ingezet die afhankelijk van de leerwensen een cliënt, mantelzorger, collega of andere discipline speelt.


Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit 5 dagdelen van ieder 3 uur. Het maximum aantal deelnemers per trainingsgroep is 12.


Doelgroep

Deelnemers aan cliëntbesprekingen of MDO's.