Skip to content

Dementie en neuropsychologisch onderzoek


Archief

onderzoek

Dementie en neuropsychologisch onderzoek

Na een eerste onderzoek door de huisarts en bij vermoeden van een dementie, zal hij de patiĆ«nt doorverwijzen naar een geriater. De geriater zal uitgebreid onderzoek doen en eventueel doorverwijzen naar een neuropsycholoog. In regio’s of ziekenhuizen waar geen geriatrie is, wordt deze rol vervuld door een neuropsycholoog. Het kan ook dat de patiĆ«nt naar de GGZ ouderenzorg wordt verwezen. Diverse ziekenhuizen in Nederland hebben een afdeling geriatrie.
De neuropsycholoog tracht door het bestuderen van het gedrag van de patiƫnt te achterhalen wat zich in de hersenen afspeelt. Hierbij wordt vooral gelet de werking van het geheugen, de stemming van de patiƫnt, het omgaan met problemen en praktisch handelen. Het neuropsychologisch onderzoek probeert vooral antwoorden te vinden op vragen als: Aan welke vorm van dementie lijdt de patiƫnt? en Waar is de patiƫnt nog toe in staat? Het doel van het onderzoek is het vaststellen van welke vormen van begeleiding en/of behandeling voor de patiƫnt het meest geschikt zijn.

Gesprekken
Het neuropsychologisch onderzoek bestaat uit een aantal gesprekken en tests. In een eerste gesprek worden het doel van het onderzoek en de gang van zaken uitgelegd. Middels vervolggesprekken wordt een beeld verkregen van het dagelijks leven van de patiƫnt in het heden en het verleden. Dit wordt ook wel de anamnese genoemd. Ook de partner en/of andere familieleden kunnen hierbij een bijdrage leveren.
Tijdens de gesprekken wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende aspecten:

 • werking van de zintuigen: hoe functioneren gezicht en gehoor?
 • hoe is de motoriek: welke handelingen kan een patiĆ«nt nog uitvoeren?
 • hoe is de stemming van de patiĆ«nt en hoe gaat hij/zij om met de ziekte?
 • medische anamnese: waar is de patiĆ«nt eerder voor behandeld, welke medicijnen werden en worden er gebruikt, gebruikt de patiĆ«nt ook alcohol en of drugs?
 • wat voor opleiding heeft de patiĆ«nt genoten en waaruit bestaan de dagelijkse bezigheden, werk en hobbyā€™s?
 • hoe zijn de sociale en de gezinssituatie?

Tests
Tijdens verschillende tests probeert de neuropsycholoog te bepalen in welke mate er sprake is van dementie en aan welk soort dementie de patiƫnt lijdt. Voor het eerste, korte onderzoek worden meestal standaardtests gebruikt die een beeld geven van de werking van het geheugen. De resultaten van deze test worden samengevoegd met die van een of meerdere vervolgtests, die doorgaans wat meer tijd in beslag nemen. Tezamen worden in deze tests de volgende aspecten onder de loep genomen:

 • hoe werkt het geheugen?:
 • hoe gaat de patiĆ«nt om met oude en nieuwe informatie, in hoeverre kan de patiĆ«nt leren, onthouden en ophalen van informatie?
 • hoe vaardig kan de patiĆ«nt nog omgaan met de taal: kan de patiĆ«nt nog praten, lezen, schrijven en begrijpen?
 • kan de patiĆ«nt nog rekenen?
 • kan een patiĆ«nt waarnemen, plannen, construeren, organiseren en controleren?
 • hoe is het gesteld met intelligentie, tempo, aandacht en concentratie?

Een voorbeeld van een dergelijke korte test is de Mini Mental State Examination.

Verslag
Alle bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in een verslag of functioneringsprofiel. Dit zal in een nagesprek met de patiƫnt en de directbetrokkenen worden besproken. Uit dit profiel blijkt waar de patiƫnt nog toe in staat is, wat nog goed gaat en waar de patiƫnt moeite mee heeft. Op basis van deze gegevens kan het volgende worden vastgesteld:

 • is er sprake van dementie en zo ja, welke vorm?
 • wat is de prognose voor het verdere ziekteverloop?
 • wat voor behandeling en begeleiding is er mogelijk?
 • moet de patiĆ«nt terugkomen voor herhalingsonderzoek?

Een herhalingsonderzoek kan nodig zijn als de uitslag niet eenduidig is. Na een tweede onderzoek, dat na bijvoorbeeld zes maanden tot een jaar kan plaatsvinden, kan worden gekeken of er sprake is van achteruitgang.

Ā© BTSG 2017

Vergelijkbare berichten

Hoe ga je om met ouderen met dementie? 18 adviezen

Omgaan met mensen met dementie kan een uitdaging zijn. Ieder individu met deze aandoening reageert namelijk anders. Dementie veroorzaakt een variƫteit aan gedragsveranderingen, wat betekent dat zorgverleners en naasten dienen
Lees artikel >

V&VN Ambassadeur leertraject

V&VN Ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige of dementieverpleegkundige   Steeds meer mensen leven langer en gezonder, maar dit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de zorgsector. De dubbele vergrijzing zorgt
Lees artikel >

Eisen aan rapportages

Waar moet een goede rapportage in de zorg aan voldoen? 10 belangrijke eisen Rapportages zijn onmisbaar bij de werkzaamheden van iedere zorgprofessional. Je schrijft op wat je observeert of signaleert
Lees artikel >

Met een systemische bril naar je organisatie kijken

Leer met een systemische bril naar je organisatie te kijken zodat nieuwe ideeƫn oppoppen voor de uitdagingen die je ervaart. Veel zorgorganisaties hebben het zwaar. Hoge werkdruk en personeelstekorten maken
Lees artikel >

Goed slapen is belangrijk voor mensen met dementie

Goed slapen is voor iedereen belangrijk, zeker ook voor mensen met dementie. Het zorgt ervoor dat: De hersens de tijd krijgen om in alle rust informatie te verwerken (Spier)cellen zich
Lees artikel >

Laat je inspireren
Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief