E-learning BOPZ

Voor cliënten die wonen op een psychogeriatrische afdeling in verpleeghuis of zorgcentrum geldt (nog steeds) de wet Bopz. Het toepassen van beschermende c.q. vrijheidsbeperkende maatregelen kan op deze afdeling aan de orde komen. Voor de zorgmedewerkers betekent dit dat ze goed op de hoogte moeten zijn van mag en niet mag binnen de wet en hoe zij onvrijwillige zorg (‘Bopz-zorg’) kunnen en mogen bieden.

Inhoud
In de e-learning module ‘Bopz’ komen de voor de medewerkers belangrijke begrippen en onderwerpen uit deze wet aan de orde: zelfbeschikkingsrecht, wils(on)bekwaamheid, vrijheidsbeperking, voor wie de wet geldt en in welke situaties, de voorwaarden waaronder middelen en maatregelen (M&M) ingezet mogen worden, verzet, dwangbehandeling, de wet Wgbo en de vertegenwoordiging (van de cliënt). Ook wordt ingegaan op wat er hierover in het zorgplan moet worden vastgelegd.

De module is opgebouwd uit animaties, interactieve illustraties, casuïstiek en aanvullende informatie. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal verwerkingsvragen..

Om de module te doorlopen is ongeveer 2 uur nodig. De module wordt afgesloten met een eindtoets.

Hoe gaat het in zijn werk?
De deelnemers krijgen een toegangscode waarmee zij kunnen inloggen. Dat kan op het werk en thuis. Belangrijk is dat op die computer of tablet geluid beschikbaar is.

Kosten
De e-learning module kost € 20,- per persoon.

Blended learning
Nog effectiever is de combinatie met een groepstraining waar houding en vaardigheden kunnen worden geoefend. Vraag een offerte op maat.

Doelgroep
Medewerkers in de sector zorg.