E-learning delier

Een delier komt op oudere leeftijd vaak voor. Het is een verwardheid die binnen enkele uren tot dagen is ontstaan, vaak als gevolg van een ziekte, een operatie, een ongeval of het gebruik van medicijnen. De symptomen zijn angst, onrust, veranderd gedrag, wisselend bewustzijn, moeite met concentratie en aandacht en hallucinaties.

Herkenning van een delier is niet eenvoudig (in 50% van de gevallen gebeurt dat niet correct). Zeker als er ook nog sprake is van andere problematiek zoals dementie. Snelle herkenning komt de behandeling ten goede.

Inhoud module
De e-learning module ‘delier’ gaat in op

  • de signalen,
  • de oorzaken en risicofactoren van een delier,
  • de behandeling, omgang en begeleiding,
  • de te gebruiken observatieschalen en
  • het verschil met dementie en depressie.

Het geheel is opgebouwd uit animaties, interactieve illustraties, casuïstiek, aanvullende informatie en verwerkingsvragen.De module duurt ongeveer 2 uur, start met een begintoets en wordt afgesloten met een eindtoets.

Hoe gaat het in zijn werk?

De deelnemer krijgt een toegangscode waarmee ingelogd kan worden. Dat kan op het werk en thuis. Belangrijk is dat op die PC of tablet geluid beschikbaar is.

Doelgroep 
Deze module is bedoeld voor zorgmedewerkers vanaf niveau 2.

Blended learning: borging 
Nog effectiever is de combinatie (vervolg) met een groepstraining. Daarin worden de houding en vaardigheden geoefend met een trainingsacteur. Het kan om een of meerdere trainingssessies gaan.

Kosten 
De e-learning module kost € 20,- per deelnemer. Blended-learning op basis van offerte.