E-learning dementie

Het aantal ouderen met een dementiële problematiek neemt de komende jaren toe. Het merendeel daarvan zal (langer) in de thuissituatie blijven wonen, ook zullen meer ouderen binnen een kleinschalige woonvoorziening of zorgcentrum ondersteund en begeleid worden. Dementie kenmerkt zich door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijke functioneren. Geheugenproblemen staan hierbij op de voorgrond. Naarmate de ziekte vordert gaan ook andere functies verloren. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers op de hoogte zijn van dit proces en wat dat betekent voor de te bieden zorg en begeleiding.  Beschikken over kennis en vaardigheden is dan een voorwaarde.

Modules per kwalificatieniveau
De e-learning dementie van BTSG voorziet hierin en is beschikbaar in twee modules voor:

  • zorgmedewerkers niveau 2
  • zorgmedewerkers niveau 3

Inhoud
Iedere module gaat in op de kenmerken, oorzaken en signalen van dementie, de anatomie van de hersenen en de werking van het geheugen, de omgang met en vormen van dementie (Alzheimer, Vasculaire Dementie, FTD).
Iedere module is opgebouwd uit korte informatie- en instructiefilmpjes, animaties, interactieve illustraties, aanvullende informatie, begint met een zelftoets en sluit af met een eindtoets.

De tijdsduur: 2 tot 4 uur.

Hoe gaat het in zijn werk?
De deelnemer krijgt een toegangscode waarmee ingelogd kan worden. Dat kan op het werk en thuis. Belangrijk is dat op die PC of tablet geluid beschikbaar is.

Doelgroep
Medewerkers in de thuiszorg en zorgorganisaties.

Blended learning: borging
Nog effectiever is de combinatie (vervolg) met een groepstraining. Daarin worden de houding en vaardigheden geoefend met een trainingsacteur. Het kan om een of meerdere trainingssessies gaan.

Kosten
Neem (vrijblijvend) contact met ons op voor de investering.