E-learning depressie

Depressie komt van alle psychische aandoeningen het meest voor. Het is een aandoening die de stemming en gevoelens raakt. Mensen die er aan lijden kunnen ondergedompeld worden in somberheid,  verliezen hun interesse in andere mensen en de dingen om hen heen en kunnen niet meer echt genieten. Zo’n vijf procent van de Nederlandse bevolking heeft last van een depressie.

Depressie komt veel voor bij bewoners van zorgcentra: 22% van hen lijdt hier aan. Dat is meer dan bij mensen die zelfstandig wonen. Toch is het niet zo dat het wonen in een zorgcentrum er voor zorgt dat iemand depressief wordt. Er zijn veel verschillende oorzaken voor het ontstaan van een depressie. Mensen die veel zorg nodig hebben zijn meestal ook de mensen die veel hebben (meegemaakt) en daardoor een grotere kans hebben op het ontstaan van een depressie of depressieve stemming

Inhoud module 
De e-learning module ‘depressie’ gaat in op:

  • de kenmerken, de oorzaken en risicofactoren van een depressie,
  • de valkuilen in het herkennen van een depressie,
  • de risicosignalering en de de observatie-instrumenten die er zijn,
  • antidepressiva en behandeling en
  • de do’s en don'ts in de omgang en begeleiding.

Het geheel is opgebouwd uit animaties, interactieve illustraties, casuïstiek, aanvullende informatie en verwerkingsvragen.
De module duurt ongeveer 2 uur, start met een begintoets en wordt afgesloten met een eindtoets.

Hoe gaat het in zijn werk?
De deelnemer krijgt een toegangscode waarmee ingelogd kan worden. Dat kan op het werk en thuis. Belangrijk is dat op die PC of tablet geluid beschikbaar is.

Doelgroep
Deze module is bedoeld voor zorgmedewerkers vanaf niveau 3.

Blended learning: borging
Nog effectiever is de combinatie (vervolg) met een groepstraining. Daarin worden de houding en vaardigheden geoefend met een trainingsacteur. Het kan om een of meerdere trainingssessies gaan.

Kosten
De e-learning module kost € 20,- per deelnemer. Blended-learning op basis van offerte.