Omgaan met feedback

Daar waar mensen samenwerken is ‘feedback’ essentieel. Door feedback te geven en te vragen kun je jezelf en anderen bijsturen of stimuleren in gedrag en prestaties. Zonder feedback weten we niet wat we goed doen of wat juist beter kan. Bij feedback denken we al gauw aan corrigeren. Maar corrigerende feedback is maar één aspect van feedback. Minstens zo belangrijk is de positieve, ondersteunende feedback om effectief en wenselijk gedrag te handhaven en/of te verbeteren.
Maar feedback geven en ontvangen heeft alleen effect als ieder zich aan een aantal ‘regels’ houdt. Bovenaan staat dat je elkaar blijft respecteren.

In de e-learning module feedback komt onder andere het belang van feedback aan de orde, worden de stappen in het feedback geven/ontvangen doorlopen, plus de regels die daarbij van belang zijn en het verschil tussen corrigerende en ondersteunende feedback.
Dit wordt in de module aangeboden door korte instructie- en voorbeeldfilmpjes, krachtige animaties en interactieve illustraties, aanvullende informatie en kernachtige samenvattingen. De module wordt afgesloten met een eindtoets.

De module duurt ongeveer 1 uur.

Hoe gaat het in zijn werk?
De deelnemers krijgen een toegangscode waarmee zij kunnen inloggen in de e-learning omgaan met feedback. Dat kan op het werk en thuis. Belangrijk is dat op die computer geluid beschikbaar is.

Blended learning
Nog effectiever in combinatie met een bijeenkomst met een acteur om vaardigheden te oefenen. Ook goed te combineren met andere trainingen. Vraag een offerte op maat.

Doelgroep
Medewerkers in de sector zorg.