E-learning SOAP rapporteren en SMART formuleren

Binnen veel organisaties wordt gewerkt met een ECD waar een zorgleefplan of individueel ondersteuningsplan en een rapportagesysteem deel van uit maken. Het is relevant om de betrokken medewerkers te versterken in het objectief, bondig, eenduidig, respectvol en systematisch rapporteren. Daarbij leren zij gebruik te maken van de regels die de SOAP methode biedt. Daarnaast leert men SMART doelen te formuleren.

Inhoud
Deze e-learning module biedt het theoretisch referentiekader. Aan de orde komt: het methodisch handelen, de SOAP-methode, de SMART-criteria, verschil tussen objectief en subjectief rapporteren, beknopt en overzichtelijk rapporteren, tips bij rapporteren, wat doen en wat niet doen, voorbeelden en opdrachten.
De e-learning wordt afgesloten met een toets. De tijdsduur: ca. 1½  uur.

Deze e-learning is primair bedoeld voor medewerkers van niveau 3.

Hoe gaat het in zijn werk?
De deelnemers krijgen een toegangscode waarmee zij kunnen inloggen. Dat kan op het werk en thuis. Belangrijk is dat op die computer of tablet geluid beschikbaar is.

Kosten
De e-learning module kost € 20,- per persoon.

Blended learning
Nog effectiever is de combinatie met een groepstraining waar houding en vaardigheden kunnen worden geoefend. Vraag een offerte op maat.

Doelgroep
Medewerkers in de sector zorg.