E-learning Wet Zorg & Dwang

Deze wetswijziging gaat per 1 januari 2020 in. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. Dat wil zeggen dat 'onvrijwillige zorg' zoals het in deze wet heet, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel.

De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. De Wet zorg en dwang geldt in instellingen, de thuissituatie en in kleinschalige woonvormen. Middels deze e-learning ben je op de hoogte van de belangrijke veranderingen en termen die deze wetswijziging met zich meeneemt.

Resultaat
Na afloop van deze e-learning:

 • Is de deelnemer op de hoogte van waar en wanneer de wet zorg en dwang van toepassing is.
 • Kent de deelnemer de eigen verantwoordelijkheden en taken binnen het kader van ‘Wet zorg en dwang’.
 • Weet de deelnemer wat de verschillende termen binnen ‘Wet zorg en dwang’ inhouden.
 • Is de deelnemer in staat om het stappenplan te doorlopen.

E-learning

Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Waar geldt de Wet zorg en dwang?
 • Onvrijwillige zorg
 • Alternatieven
 • Domotica
 • Het zorgplan
 • Zorgplan opstellen
 • Rechten cliënt
 • Evaluatie zorgplan
 • Ernstig nadeel
 • Het stappenplan
 • Verantwoordelijkheden en taken