Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) opleiding

BTSG biedt al jaren een zeer gewaardeerde Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) opleiding van hoge kwaliteit.
Honderden EVV-ers gingen je voor.
Dit is nog steeds de basis voor de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) opleiding in de nieuwe versie.

Inhoud van de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) opleiding

 • 10 klassikale lesdagen
 • 1,5 praktijkdag
 • 5 BPV-opdrachten (waarvan 2 gekoppeld aan de praktijkdagen)
 • 3 Proeven van bekwaamheid
 • Leuke en interessante werkvormen
 • Tussentijdse evaluatie
 • Digitale ondersteuning op een afgeschermde pagina op de BTSG-site
 • Onze Kennisbank
 • Verschillende e-learning modules maken onderdeel uit van de opleiding zodat jij op je eigen tempo en gewenst moment kan leren
 • Bij succesvol doorlopen van de opleiding: een branche erkend EVV-diploma met speld.

Deze nieuwe versie is gebaseerd op de CanMEDSrollen:
(zoals beschreven in de opleidingseisen van CZO)

 1. Vakinhoudelijk handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerking
 4. Toepassen van kennis
 5. Maatschappelijk handelen
 6. Organisatielidmaatschap
 7. Professionaliteit

Resultaat

De EVV-opleiding is een ‘basis vervolgopleiding’ voor verzorgenden IG.
De EVV-opleiding heeft tot doel de deelnemer te kwalificeren voor het uitoefenen van de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende.

Instroomeisen

Je bent een verzorgende met minimaal een mbo-3 niveau (verzorgende of verzorgende IG, Individuele Gezondheidszorg):

 • Toelating met een vergelijkbaar diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk na overleg met de theorie-aanbieder / opleidingsinstelling en ontheffing van de werkgever;
 • De kandidaat is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende.

Begeleiding

Tijdens de opleiding wordt de deelnemer begeleid bij het leerproces.
Dit wordt uitgevoerd door de begeleiders uit de eigen organisatie in combinatie met praktijkopleiders / opleidingscoördinatoren.
Elke lesgroep heeft een groepsdocent van BTSG. Deze begeleidt de lesgroep en de individuele deelnemers bij het leerproces.
Ook voert hij/zij de administratie van een lesgroep met betrekking tot resultaten en verzuim.

Deelname

Er zijn verschillende mogelijkheden tot deelname:

 • Incompany; Heeft u interesse in een incompany groep? Vraag om een offerte op maat.
 • Open inschrijving: Liever individueel inschrijven? Klik hier voor onze open inschrijving.
 • Combinatiegroepen: Wellicht dat er een beperkt aantal deelnemers zijn die als Eerst Verantwoordelijke Verzorgende opgeleid willen worden.
  De mogelijkheid is dan aanwezig dat verschillende van dergelijke verzoeken kunnen worden gecombineerd tot een nieuwe lesgroep.
  De lesdagen worden dan uitgevoerd in de deelnemende organisaties.
  Neem hiervoor contact met ons op.

Kwaliteitsregister

Deze opleiding EVV is opgenomen in het kwaliteitsregister V&V. Hierdoor behalen ingeschreven medewerkers hiervoor 74 studiepunten.
Dit gebeurd op aanvraag van deelnemer / organistie.
Kosten voor registratie binnen het register bedragen € 225,-, plus €45 per groep.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Branche erkenning EVV

Opleiding