Bekwaam en effectief rapporteren

Een goede rapportage is een belangrijk hulpmiddel voor het verlenen van goed zorg. Soms valt er nog veel te verbeteren. Deze training is er op gericht op medewerkers te leren beter en effectieve te rapporteren. Bestaande rapportage wordt als uitgangspunt voor verbetering gehanteerd.
Dit practicum is ook geschikt voor organisaties die gebruik maken van een ECD.

Resultaat
Na afloop van de training:

 • Is de deelnemer zich bewust van het belang van het rapporteren en acties ondernemen;
 • Is de deelnemer op de hoogte van de eisen die aan rapporteren wordt gesteld;
 • Kent de deelnemer het verschil tussen subjectief en objectief rapporteren;
 • Is de deelnemer in staat om de SOAP-methode toe te passen;
 • Rapporteert de deelnemer op gestelde doelen;
 • Is de deelnemer in staat om te reflecteren op de eigen rapportage.

Praktijkgericht: leren door te doen
De training is als volgt opgebouwd:

 • Dagdeel 1
  • De eisen die aan rapporteren gesteld worden.
   • Onderscheid leren maken tussen subjectief en objectief rapporteren. Ter illustratie wordt geoefend met SOAP om dit onderscheid te verduidelijken.
   • Hoofdzaken en bijzaken. Van beschrijvend naar de kern.
   • Kan het korter? Samenvatten, hoe doe je dat?
   • Altijd (ook) rapporteren op basis van geformuleerde doelen.
  • Aan de slag: het onder begeleiding in duo's beoordelen en verbeteren van de rapportage.
  • Wat zijn aandachtspunten?
 • Praktijkopdracht
  Pas de regels voor goed rapporteren toe.
 • Dagdeel 2
  • Bespreken van praktijkopdracht: knelpunten, tips.
  • Aan de slag: het onder begeleiding in duo's beoordelen en verbeteren van de rapportage.
  • Wat zijn aandachtspunten?

Duur en aantal deelnemers
De training wordt op maat samengesteld. Zo zijn specifieke kennisonderdelen afhankelijk van uw vraag en kan de training ook uitgebreid worden met één of meerdere dagdelen waarin bepaalde vaardigheden nader worden geoefend.
Het aantal SBU is afhankelijk van de definitieve vorm van de training.

Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten per groep deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers binnen de zorgsector werkzaam op niveau 2 of hoger.

Resultaat
Bij volledige aanwezigheid ontvangt de deelnemer aan het einde van de training een certificaat.