Skip to content

Eisen aan rapportages

Eisen aan rapportages

Rapportages zijn onderdeel van het werk van iedere zorgprofessional. De rapportages zorgen ervoor dat de cliënt de juiste vorm van zorg kan krijgen door een team van professionals. De overdracht van informatie en kennis wordt gedaan via de rapportages.  Tevens is de rapportage inzichtelijk voor cliënt en de eerste contactpersonen. De ander moet jouw rapportage dus goed kunnen lezen. Het is een ‘visitekaartje’. Het laat een indruk achter bij de lezer over hoe er gewerkt en gedacht wordt. Een rapport zegt iets over de persoon die het schrijft, over jou en over jouw respect voor de ander.

Let daarom op het volgende:

Rapporteer respectvol

Bedenk dat een cliënt altijd zijn eigen rapportage mag lezen (of de wettelijk vertegenwoordiger).
Hou daarmee rekening als je iets noteert. Wat zou jij er van vinden als over jou of je moeder werd opgemerkt: ‘Mevrouw is een zeur.’

  1. Dus niet: De dochter van mevrouw is nou al voor de vierde keer haar afspraak vergeten. Dat is heel irritant. Maar: De dochter van mevrouw is de afspraak vergeten. Omdat zij vaker afspraken vergeet, zal ik contact met haar opnemen.

Formuleer eenduidig

Vermijd woorden als ‘steeds’, ‘erg’, ‘nogal wat’, ’tamelijk’, ‘voortdurend’, ‘behoorlijk’, en dergelijke.
Voor de een betekent ‘steeds’ vier maal per dag, voor de ander de hele dag.
Wat je noteert, moet op één manier begrepen kunnen worden.

  1. Dus niet: Mevrouw is erg zwaar aan het worden in de zorg. Maar: Mevrouw komt wellicht in aanmerking voor een hogere indicatie. Herziening aangevraagd.
  2. Dus niet: Mevrouw moest vandaag vaak naar de toilet. Maar: Mevrouw moest vandaag vijf keer naar de toilet (normaal gaat zij twee keer per dag).

Vermijd etikettering

Een zin als ‘mevrouw is dement/depressief’ levert het gevaar dat anderen haar niet meer als een persoon zien maar als een ‘demente’. Spreek daarom over ‘mevrouw heeft dementie’. 

Geef alleen feiten en niet je eigen mening

Trek geen conclusies en stel geen diagnose (als je daartoe niet bevoegd bent).

  1. Dus niet: ‘Mevrouw is depressief’ of ‘mevrouw is dement’.  Maar: ‘Mevrouw gaf aan niet deel te willen nemen aan de activiteiten van de soos deze week.’
  2. Dus niet: Mevrouw gaat te weinig naar haar familie toe. Maar: Mevrouw gaat één keer per maand bij haar familie op bezoek.

Houd de rapportage overzichtelijk en beknopt 

Er is soms weinig tijd om het rapport goed te lezen. Het is belangrijk dat de informatie snel leesbaar en overzichtelijk is. Noteer niet meer dan nodig is.

  1. Dus niet: Mevrouw oefent het lopen met de fysio door rondjes om het wooncomplex te lopen. (bij slecht weer lopen ze rondjes in de gang of in het gezondheidscentrum). Maar: Mevrouw oefent het lopen met fysiotherapeut Jellesma.

Hou rapportage kort.

Bij kort en bondig rapporteren gaat het om wat belangrijk (relevant) is wat niet of minder.
Informatie is van belang als die betrekking heeft op de afgesproken dienstverlening, op datgene wat gedaan moet worden en dat er een verband is met de afgesproken doelen.
Rapportages kunnen soms ook korter door vermeldingen als ‘Cliënt heeft goed gegeten’ weg te laten wanneer het gebruikelijk is dat de betreffende cliënt meestal goed eet. Het is dan relevanter om te vermelden wanneer de cliënt niet goed heeft gegeten.

SORRY VOOR DE LANGE INSTRUCTIE, IK HAD GEEN TIJD HEM KORTER TE MAKEN.

DE MEESTE INSTRUCTIES KUNNEN KORTER GEMAAKT WORDEN.

Rapporteer op tijd

De informatie moet volledig zijn en de meest recente informatie bevatten.
Er moet dus zo snel mogelijk worden gerapporteerd en niet na 24 uur.

  1. Dus niet: Mevrouw is vorige week uit haar stoel gevallen. Maar: Mevrouw is vanochtend 21-10-11 om 10.15 uur uit haar stoel gevallen.

Gebruik zo weinig mogelijk afkortingen 

Rapporteren kost tijd en afkortingen besparen tijd maar lang niet altijd kent iedereen de gehanteerde afkortingen. Dit geldt zeker voor de cliënt en zijn naasten.
Doe dit dus zo min mogelijk of alleen als je zeker weet dat ieder ze kent.

Noem collega’s bij hun volledige naam en functie

  1. Dus niet: De arts zal hier vanmiddag naar kijken. Maar: Huisarts Willemsen zal hier vanmiddag naar kijken en indien nodig contact opnemen met dokter De Winter (cardioloog ziekenhuis).

Correct Nederlands en taalgebruik

Gebruik goed Nederlands. Dat wil zeggen goede en begrijpelijke zinnen en in neutrale, nette bewoordingen.
Bij geschreven rapportage is het ook nog belangrijk dat iedereen het goed kan lezen.

Vergelijkbare berichten

Klantervaring – Pieter van Foreest – Leerlijn Begeleiders Welbevinden

Pieter van Foreest heeft een missie. De missie klinkt simpel; de cliënten van Pieter van Foreest helpen het leven te blijven leiden dat zij graag willen, ondanks de zorgvraag, ongeacht
Lees artikel >

Palliatieve zorg bij dementie

Palliatieve zorg bij dementie Palliatieve zorg gaat over de lichamelijke, sociale, psychische en spirituele behoeften van cliënten die niet meer beter gaan worden en uiteindelijk zullen overlijden met hun ziekte. Denk
Lees artikel >

Overprikkeling

Overprikkeling Herken jij het bij jezelf? Dat moment dat je merkt dat er teveel om je heen gebeurt, teveel geluid, beweging, geuren….Je lijkt het niet uit te kunnen schakelen, het
Lees artikel >

Hoe houd je aandacht voor diversiteit met cultuur sensitieve zorg?

Hoe houd je aandacht voor diversiteit met cultuur sensitieve zorg? In de ouderenzorg zijn de cliënten en bewoners net zo divers als de rest van de Nederlandse maatschappij. Maar wat
Lees artikel >

Risicosignalering

Risicosignalering Risico’s worden groter naarmate men ouder wordt. Omdat ouderen tot een kwetsbare groep horen is het daarom van belang om alert te zijn op risico’s met betrekking tot de
Lees artikel >

Laat je inspireren
Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief