Basistraining Gerontopsychiatrie

De basistraining gerontopsychiatrie van BTSG leert je omgaan met psychiatrische problematiek. Medewerkers in zorgorganisaties krijgen (steeds) vaker te maken met ouderen met een psychiatrische problematiek. Uit een recent onderzoek onder medewerkers van zorgcentra bleek dat niet meer dan tien procent van hen aangaf over voldoende vaardigheden te beschikken voor de begeleiding van deze cliënten. Meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan meer scholing op dit gebied te willen hebben. Als medewerkers over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikken, heeft dat niet alleen negatieve gevolgen voor de cliënten, maar ook voor de medewerkers zelf. Ze voelen zich tekortschieten en hebben minder plezier in het werk.

Resultaat
Na afloop van deze training:

 • Heeft de deelnemer kennis en inzicht over hoe om te gaan met mensen die lijden aan dementie;
 • Heeft de deelnemer kennis en inzicht van en over psychiatrische beelden en hoe hiermee om te gaan;
 • Is de deelnemer in staat om complex en onbegrepen gedrag te analyseren aan de hand van verschillende methodieken en op basis hiervan te bepalen hoe het best met een cliënt/situatie kan worden omgegaan;
 • Is de deelnemer bewust van de eigen houding, de manier van communiceren met de cliënt en de onderlinge samenwerking en afstemming in de omgang met deze cliëntengroep.

Inventarisatie vooraf
Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers een vragenlijst waarin onder andere gevraagd wordt situaties te beschrijven waarin problematisch ervaren gedrag speelde.

Inhoud

 • Kennis van relevante ziektebeelden
  • Persoonlijkheidsstoornissen zoals angststoornissen (obsessief/ compulsieve en afhankelijke stoornissen), persoonlijkheidsstoornissen met theatraal, emotioneel grillig gedrag, paranoïdie/ziekelijke achterdocht; psychose; apathisch gedrag, dwangmatig /claimend gedrag.
  • Borderline
  • Stemmingsstoornissen
  • Agressief gedrag

  Bij elk onderdeel wordt ingegaan op oorzaken / ontstaan, omgang, tips en wordt een opdracht uitgevoerd.

 • Communicatieve vaardigheden
  Oefenen van communicatieve vaardigheden zoals luisteren, samenvatten en doorvragen, onderhandelen met de cliënt en assertief kunnen reageren.
 • De ABC-methode
  Een methode om het ontstaan van probleemgedrag op het spoor te komen en een plan te maken om er anders mee om te gaan.
 • Het crisis-ontwikkelingsmodel: escalatie vs. de-escalatie
  De ontwikkeling van een conflict of crises verloopt volgens een aantal fasen. Het crisisontwikkelingsmodel brengt het verloop van de crises in kaart en helpt een beeld te vormen van de mogelijkheden om escalatie te voorkomen.
 • Samenwerking en intervisie
  Delen van elkaars kwaliteiten en valkuilen in de omgang met de cliëntengroep en samen één lijn trekken. Samenwerking en effectief leren geven en ontvangen van feedback.
 • Aan de slag met de acteur.
  Medewerkers oefenen in het toepassen van vaardigheden / voor hen moeilijke situaties als het gaat om de omgang met psychiatrische patiënten.

Duur en aantal deelnemers
De training wordt op maat samengesteld. Zo zijn specifieke kennisonderdelen afhankelijk van uw vraag en kan de training ook uitgebreid worden met één of meerdere dagdelen waarin bepaalde vaardigheden nader worden geoefend.
Het aantal SBU is afhankelijk van de definitieve vorm van de training.

Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers binnen de zorgsector werkzaam op niveau 2 of hoger.
Wij bieden deze training aan voor verschillende functies binnen de zorg.