Branche erkende GVP opleiding voor verzorgenden
(Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie)

Jij bent op zoek naar de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.
Hier vind je alle informatie over de GVP-opleiding van BTSG.
BTSG heeft al honderden zorgmedewerkers succesvol opgeleid tot GVP-er. Ben jij de volgende Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie?

Het aantal cliënten met dementie neemt forst toe in de komende jaren. Dit geldt ook voor cliënten met een andere psychogeriatrische aandoening.
Zorginstellingen en dus verzorgenden moeten kwalitatief goed toegerust zijn om aan deze cliëntengroep de gewenste zorg en begeleiding te geven.
Ook neemt de vraag naar professionele(re) zorg in de thuissituatie toe.

Resultaat: de GVP als inhoudelijk expert
De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) draagt bij aan de verbetering van de zorg aan deze groep cliënten.
De GVP heeft hierin een ondersteunende taak.
Hij/zij is specialist in de directe zorg aan cliënten met een psychogeriatrische problematiek.
Ook adviseert hij/zij als inhoudelijk deskundige naar collega's, mantelzorgers en vrijwilligers.

Duur opleiding
De GVP opleiding voor verzorgenden in de ouderenzorg omvat:

  • een workshop voor begeleiders
  • 13 lesdagen
  • Vijf modules bestaande uit totaal dertien lesdagen
  • twee praktijkdagen
  • examinering.

Doorlooptijd
De lesdagen vinden bij voorkeur om de veertien dagen plaats.
De doorlooptijd bedraagt ongeveer 1 jaar.
De beroepspraktijkvorming (BPV-opdrachten en praktijkdagen) omvat tenminste 21 SBU per week.

CanMedsmeter GVP
De deelnemer vult aan het begin en aan het einde een CanMedsmeter GVP in.
Deze is gebaseerd op de CanMedsrollen en beschreven eindtermen door het CZO.

Daarmee krijgt de deelnemer een goed beeld over de verbeterpunten en eigen ontwikkeling.
Deze CanMedsmeter wordt ook ingevuld door de eigen leidinggevende (feedback).

Internetondersteuning
Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers toegang tot een afgeschermd deel van onze website.
Daar vinden zij:

  • het lesmateriaal
  • aanvullende informatie over de CanMedsrollen en de gestelde eindtermen
  • tal van filmpjes over diverse onderwerpen binnen de psychogeriatrie
  • digitale invulformulieren van de BPV-opdrachten
  • een digitale 'CanMedsmeter GVP' en alle vragenlijsten uit de opleiding die zij online kunnen invullen.

Brochure
Download de brochure voor nog meer informatie.
Klik op de button hiernaast.

Individueel inschrijven
Het is mogelijk individueel deel te nemen. Dat kan via de open inschrijving. Schrijf je hier in.

Kosten
Heeft u interesse in deze incompany opleiding, klik dan op de button 'Offerte aanvragen'.
U ontvangt dan een (vrijblijvende) offerte op maat.

Kwaliteitsregister
Deze opleiding is opgenomen in het kwaliteitsregister V&VN . Ingeschreven medewerkers kunnen op aanvraag  83 studiepunten behalen.
Kosten voor registratie binnen het register bedragen € 225,-, plus € 45 per groep.