Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) - Expert

Volg de training GVP-expert na de branche erkende GVP opleiding. Deze training GVP-Expert gaat verder in diepgang en in breedte.
Deze unieke training sluit aan bij de nieuwste geldende inzichten als het gaat om de zorg aan psychogeriatrische en gerontopsychiatrische cliënten.

Onbegrepen gedrag (in de vorm van gedrags- of stemmingsproblemen) komt regelmatig voor bij cliënten in de (langdurige) zorg.
Denk bijvoorbeeld aan agitatie, claimend gedrag, stemmingsproblemen of apathie.
Deze cliënten lijden vaak aan aandoeningen waarbij dergelijk gedrag een symptoom kan zijn.
Typerend voor onbegrepen gedrag is echter dat die altijd in een context plaatsvindt. Vaak is het de interactie tussen de cliënt en die context (omgeving) die leidt tot problemen.
Veel onbegrepen gedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt zelf en de mensen daarom heen.

Resultaat
Volg de training GVP-expert na de branche erkende GVP opleiding en na afloop van deze training:

 • Weet de deelnemer zijn/haar rol binnen het casemanagement en weet wat zijn/haar rol is binnen elk van de 11 zorgdimensies, in directe relatie met de cliënt en indirect via het sociale systeem van de cliënt en via collega hulpverleners.
 • Richt de deelnemer zich op de verschijnselen van de aandoening en op de gevolgen daarvan die van invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënt én zijn sociale systeem.
 • Is de deelnemer bekwaam in verschillende gespreksmodellen welke toepasbaar zijn op cliënt, het sociale systeem, collega’s of bij combinaties hiervan.
 • Is de deelnemer in staat om collega’s te ondersteunen in een vorm die passend is. De nadruk ligt hierbij op het professioneler omgaan met cliënten waarbij sprake is van psychogeriatrische en gerontopsychiatrische beelden.


Inhoud

 • Casemanagement bij dementie. Aandacht voor de zorgdimensies: cliënt, zorgverlener en systeem gerelateerd
  Casemanagement is een vorm van begeleiding gericht op de persoon én zijn sociale systeem. De GVP richt zich op de verschijnselen van de aandoening en op de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven van de persoon én zijn sociale systeem.
 • Elke zorgdimensie wordt besproken en wat de GVP daarbij zelf kan doen in de directe relatie met de cliënt, en indirect via het sociale systeem van de cliënt en via collega hulpverleners.
 • Gespreksmodellen
  Diverse gespreksmodellen worden behandeld en geoefend.
  Deze zijn toepasbaar soms bij cliënt, soms bij het sociale systeem, soms bij collega’s of bij combinaties.
  Bij iedere gespreksmodel wordt bij de toepassingsmogelijkheden stil gestaan.
  - Familiegesprek;
  - Motiverende gespreksvoering;
  - Begeleidingsgesprek en verandertaal;
  - Omgaan met weerstand;
  - Toepassen van de G-methode (principes uit de cognitieve gedragstherapie);
  - Aansluiten op de persoonlijkheid (model van Millon).
 • Coachen van collega's
  Een belangrijke taak voor een GVP ligt bij het ondersteunen van collega’s. Dat kan in de vorm van instructies (korte termijn effect en soms goed passend) of in de vorm van coaching van collega’s (het leren bevorderen). De nadruk bij het coachen van een GVP ligt op het professioneler omgaan met cliënten waarbij sprake is van psychogeriatrische en gerontopsychiatrische beelden
  - Inventarisatie van de de eigen coachings- en communicatiestijl;
  - Coachen boven (wat je ziet, gedrag) en onder (motivatie) de waterlijn;
  - Resultaatgerichtheid;
  - Verschillende bijsturings- en ondersteuningsrollen;
  - Confronterend coachen.
 • Verdieping kennis en adviseren bij onbegrepen gedrag
  -Mild Cognitive Impairment
  - Stemmingsstoornissen waaronder manische depressiviteit;
  - Borderline;
  - Post Traumatische Stress Stoornis;
  - Obsessief compulsief gedrag;
  - Afhankelijke persoonlijkheidsstoornissen.
 • Oefenen in het omgaan met onbegrepen gedrag.


Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit 5 dagen.

Elke contactdag heeft 6 lesuren. Per week is het van belang dat u daarnaast gemiddeld 1,5 uur aan voorbereiding en verwerking van de theorie besteedt. De training omvat tenminste 2,5 SBU per week
Aan een trainingsgroep kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.


Doelgroep

De deelnemer heeft met succes de branche erkende GVP opleiding GVP afgerond.
Daarnaast werkt de deelnemer minimaal 1 jaar als GVP-er.

De training GVP-Expert is geaccrediteerd binnen het kwaliteitsregister waardoor ingeschreven medewerkers op aanvraag hiervoor 27 punten kunnen behalen. Kosten voor registratie binnen het register bedragen € 225,-, plus €45 per groep.


Open inschrijving

De GVP-expert training is ook in de open inschrijving te volgen, klik daarvoor op deze link.

Een expert op het gebied van psychogeriatrische en gerontopsychiatrische zorg.