Lesdag 10

 • Ouderenmishandeling
  Het filmpje dat op de televisie wordt uitgezonden en aandacht vraagt voor ouderenmishandeling in de thuissituatie.
 • Download: Stappenplan: ouderenmishandeling en ontspoorde zorg
 • Boekje ouderenmishandeling - Praten helpt!
  Ouderenmishandeling is een zwaar beladen term. Het gaat lang niet altijd om mensen die ernstig fysiek worden mishandeld. De waargebeurde verhalen laten zien dat het vaak klein begint. Alle mensen die aan het woord komen, zochten naar oplossingen en vonden die gelukkig. Dat is misschien wel het belangrijkste doel van dit boekje. Laten zien dat er voor iedere situatie een oplossing is. Praten is het begin van die oplossing. Anderen kunnen helpen.
 • Familieparticipatie: 'Het is tenslotte hun thuis'
  In verpleeghuis Liduina is familieparticipatie meer dan een beleidskwestie. Het is vooral een houding. Ad van Rozendaal (hoofd begeleiding) en Barbara Wijnand (hoofd verpleging) vertellen hoe zij verwanten betrekken bij de zorg.
 • Het familieteam
  Familieleden werken met elkaar samen in het geven van zorg, aandacht en ondersteuning aan hun naaste, die in een psychogeriatrisch verpleeghuis woont. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van Kitty Oerbekke van de Wageningen Universiteit. In dit vlugschrift vind je haar meest opmerkelijke bevindingen.
 • Mantelzorg bij kleinschalig wonen
  In een kleinschalige woonvorm is de aanwezigheid en het belang van mantelzorgers essentieel. Zowel medewerkers als mantelzorgers willen zo goed mogelijk zorgen voor de bewoner. De film 'Mantelzorg bij kleinschalig wonen' laat zien hoe dit binnen een locatie vorm krijgt.
 • Zorgen doe je samen met vrijwilligers (Vilans)
  Introductiefilmpje en ontdek hoe je komt tot een goede samenwerking met vrijwilligers.
 • Vrijwilligers binnen kleinschalig wonen
  De film laat je zien hoe je op een kleinschalige woonvorm vrijwilligers op een vaak verrassende manier kunt vinden. De film is gemaakt door Woonzorg Flevoland en Zorg Beter met vrijwilligers.
  Download de bijpassende handreiking
 • Samenspelscan
  De Samenspelscan thuis- en verblijfszorg is een instrument om de ervaringen in de zorg te meten van zowel de client als van mantelzorgers.
 • Handreiking Zorgvuldige zorg rondom het levenseinde
 • Handreiking Ethische dilemma’s bij zelfmanagement
 • Handleiding PRISMA

 

 • Mantelzorg en dementie
  • Zorgen doe je samen met mantelzorgers (Vilans)
   Introductiefilmpje over de vier rollen van de mantelzorger en het belang van goede samenwerking met de mantelzorger.
  • Hij heeft het, zij lijdt er aan
   Een filmpje over een partner die al 12 jaar haar man verzorgd die aan Alzheimer lijdt.
  • Alzheimer en mantelzorg
  • Korte film van de Internationale Stichting Onderzoek Alzheimer (ISAO) over het belang en de rol van de mantelzorg en de voldoening en emotionele belasting die dit kan opleveren.
  • Alzheimer en mantelzorg
  • Korte film over de man en een van zijn dochters over het verdriet dat zij hebben over hun dementerende vrouw en moeder.
  • Dementie Online
   Speciaal ontwikkeld voor mantelzorgers waarbij ze een online cursus kunnen volgen, informatie kunnen krijgen en nog veel meer. In dit promotiefilmpje wordt een en ander uitgelegd.
  • Expertisecentrum mantelzorg
   Op deze website kun je informatie vinden hoe je als professional mantelzorgers kunt ondersteunen