Lesdag 12

 

 • Downloads omgaan met tijd:
  • Nee zeggen, assertiviteit en grenzen aangeven
   Filmpje hoe het mis gaat en hoe je duidelijk je grenzen kunt aangeven.
  • Vaardig omgaan met tijd voor zorg
   Een boekje waarin dieper wordt ingegaan op de relatie van tijdsdruk en kwaliteit van dienstverlening, de competenties die een rol spelen bij het beter leren omgaan met tijd(druk), tips om tijdbesparend te werken, tijdstijlen bij cliënten en bij jezelf met daarin een lijst om je tijdstijl in kaart te brengen.
  • Tijd voor zorg, zorg voor tijd
   Belangrijke vaardigheden om goed om te gaan met tijd in de zorg. Begonnen wordt met een schets van ontwikkelingen in de zorg die belang zijn voor de vaardigheden van zorgmedewerkers op het gebied van goed omgaan met tijd. Er wordt ingegaan op de competenties en vaardigheden, voorzien van herkenbare praktijksituaties. Wat je zelf kunt doen om deze te ontwikkelen en randvoorwaarden en adviezen voor zorgpraktijk, management en onderwijsveld.
  • Tijdwijzer zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd
   Praktisch werkboek voor zorgteams dat aansluit bij het boekje 'Vaardig omgaan met tijd voor zorg'. In het werkboek een tijdsmeter, diagnose van zorgteam, tips, omgaan met tijdvreters, tijdwensen in kaart brengen.
  • Zakkaartje Tijd voor zorg, zorg voor tijd
   De belangrijkste zaken compact weergeven.