Lesdag 13

  • Sociale kaart
    - DISK: dit staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in veel gemeentes en regio's.
    Het is een handig hulpmiddel bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en Wwb (Wet werk en bijstand).