Lesdag 3:

Persoonlijke ontwikkeling

Observeren

 • Observeren
  In dit filmpje kun je je observatietechniek toetsen, maar let wel goed op! De vraag in het filmpje is: hoe vaak geeft het witte team de bal aan elkaar door?
 • Observeren
  Je bent door het vorige filmpje misschien nog alerter geworden in het observeren. Kijk nu eens naar het volgende filmpje of je oplettend genoeg bent. Een inspecteur probeert de dader van een moord te vinden.
 • Observatieschalen voor de intramurale zorg
  - PACSLAC, obsesrvatieschaal voor pijn bij dementerende cliƫnten
  - De Beoordelingsschaal voor Psychische en Sociale problemen (BPS)
  - De Beoordelingsschaal voor Oudere Patiƫnten (BOP)
  - GIP
 • Observatie-instrumenten voor huisartsen en thuiszorg
  TNO ontwikkelde een nieuwe methode om psychosociale problemen tijdig te herkennen. Bij vermoeden van psychosociale problemen - het 'niet-pluisgevoel' - kunnen zorgverleners daarbij twee observatie-instrumenten gebruiken. De instrumenten zijn goed (gevalideerd) en betrouwbaar bevonden en helpen bij de diagnose en het besluit tot eventuele vervolgdiagnostiek.
  - Met de Observatielijst voor vroege symptomen van Dementie (OLD) kunnen in de thuiszorg vroege signalen van (Alzheimer) dementie worden gesignaleerd. Dat is belangrijk want zo kan op tijd zorg voor de cliƫnt en diens omgeving worden gestart. De OLD is eenvoudig af te nemen. Er is een toelichting bij de lijst.
  - Door het gebruik van de Observatielijst psychosociale problematiek bij ouderen kunnen thuiszorgmedewerkers vroegtijdig signaleren of er 'iets' op cognitief of psychosociaal gebied met een cliƫnt aan de hand is. Dat kan angst, depressie, verminderde cognitie, eenzaamheid en/of somatisatie zijn. De lijst is bruikbaar bij een regulier bezoek en cliƫntvriendelijk. Er is een toelichting en instructie bij de lijst.