Lesdag 4

 

Psychoses

Schizofrenie

Bordeline

Zorgvernieuwing

 • Robots in de zorg
  In dit filmpje zie je twee voorbeelden van robots (Zora en Paro) die een rol kunnen krijgen binnen de zorg.
 • Zorgrobot Alice
 • De tovertafel
 • Digitale bus voor mensen met dementie
 • Leefcirckels
  Filmpje waarin wordt uitgelegd hoe deze vorm van domotica werkt. Een client heeft (in dit geval) een polsband waarop sensoren reageren en daarmee bepalen waar een client wel of niet kan komen. Doel niet beperken, maar juist verruimen van de leefruimte.
 • Muziek en dementie
  Een Engelstalig filmpje waarin je een verbluffende reactie ziet van een passieve dementerende man wanneer hij muziek hoort waar hij van houdt.
 • Hoe brengt muziek het verleden dichterbij
  College van Prof. Scherder over de relatie tussen geheugen en muziek (zowel luisteren naar muziek als spelen van muziek). Hij is klinisch neuropsycholoog en heeft een bijzondere en voor velen aansprekende manier om de werking van onze hersenen en wat er kan gebeuren bij dementering te bespreken. Enige kennis van de opbouw van de hersenen is handig.
 • Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert
  College van Prof. Eric Scherder (bijna 17 minuten) over de relatie tussen muziek en gevoel, emoties en remmingen, muziek en ontwikkeling van de hersenen. Hij is klinisch neuropsycholoog en heeft een bijzondere en voor velen aansprekende manier om de werking van onze hersenen en wat er kan gebeuren bij dementering, te bespreken. Enige kennis van de opbouw van de hersenen is handig.
 • SOS
  Een domotica oplossing waarbij één sensor centraal geplaatst in de kamer (meestal het plafond), alle functies in zich heeft en er uitziet als een lamp. De slimme sensor bestrijkt de hele ruimte. De sensor analyseert en interpreteert de signalen die hij opvangt aan de hand van instellingen die zijn gemaakt op basis van het individuele zorg- en/of leefplan. De sensor heeft ook een spreek- en luisterfunctie, een mogelijkheid tot bewaking op basis van geluiden en kan als automatische lamp dienen wanneer de bewoner uit bed gaat. De verschillende functies en detectieopties van het systeem kunnen worden in- en uitgeschakeld op individuele basis.
  Een alarm komt binnen op de smartphones die aan het systeem gekoppeld zijn. Bij onraad kan de nachtwacht op de handset een beeld oproepen van de kamer en de bewoner daarin waarnemen als een contour. Zie ook het filmpje.
 • Kennisbundel eHealth in de langdurige zorg
  Apps, domotica, robots of elektronische cliëntendossiers zijn allemaal voorbeelden van eHealth, een verzamelnaam voor alle digitale en elektronische middelen in de gezondheidszorg. Vilans heeft samen met een werkplaats van Zorg voor Beter een nieuwe digitale kennisbundel eHealth gemaakt. Deze kennisbundel bevat actuele informatie. Weliswaar gemaakt voor MBO-docenten Zorg en Welzijn, maar als naslagwerk ook handig voor de GVP. Kijk vooral bij 'Mogelijkheden voor de praktijk'.Inhoud kennisbundel:
  - Voorbeelden van toepassingen in de praktijk (en taken en vaardigheden van zorgverlener)
  - Wat levert eHealth op? Voor de zorgvrager én zorgverlener!
  - Aandacht voor acceptatie door ouderen
  - Vraagstukken rond privacy
 • Download hier het rapport Waardigheid en trots
 • Contact met familie en mantelzorgers via nieuwe technologie
  Er zijn verschillende online platforms waarmee zorgorganisaties met cliënten, familie en mantelzorgers informatie kunnen wisselen zoals filmpjes en foto's. Familieleden van bewoners blijven zo goed op de hoogte van de activiteiten van hun dierbare. Ook zonder online platform is digitaal contact heel goed mogelijk: bijvoorbeeld met de smartphone of computer waarmee via Skype gebeld kan worden met familieleden in het buitenland.

Onbegrepen gedrag

 • Neem jij de tijd?
 • Kijken met andere ogen naar mensen met dementie en onbegrepen gedrag
  Zorg moet niet alleen veilig en professioneel zijn, maar ook respectvol en met oog voor andermans leven en de kwaliteit daarvan. De verleende zorg moet responsief of persoonsgericht zijn en de kwaliteit van leven zoveel mogelijk bevorderen.
 • Stappenplan omgaan met onbegrepen gedrag
 • Kernelementen voor goed omgaan met onbegrepen gedrag
  Het Trimbos Instituut en Vilans hebben in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gekeken naar de bestaande (twaalf) richtlijnen op het gebied van onbegrepen gedrag en onderzocht welke zaken binnen de richtlijnen consensus in het veld bestaat. Trimbos en Vilans hebben acht kernelementen voor goed omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie uit de bestaande richtlijnen gehaald.
 • Publieksversie zorgstandaard dementie
  Een zeer gemakkelijk leesbare en korte versie van de standaard, ook geschikt voor familie van cliënten. De kern wordt gevormd door tien voorwaarden voor goede dementiezorg:
  1. Zorgvuldige omgang
  2. Tijdige en duidelijke informatie
  3. Signaleren en actief verwijzen
  4. Snelle en juiste diagnostiek
  5. Vaste begeleider en persoonlijk zorgplan
  6. Behandeling, hulp en begeleiding
  7. Activiteiten afgestemd op persoonlijke leeftstijl en mogelijkheden
  8. Tijdelijke, volledige overname van zorg
  9. Veilig en vertrouwd wonen
  10. Crisishulp

 

Omgaan met agressief gedrag