Lesdag 5

 • Feedback geven en ontvangen
  Een filmpje met daarin tips hoe het wel moet.
 • Goed in gesprek: hoe geef jij feedback?
  Een filmpje over hoe feedback te geven. Een voorbeeld hoe het niet moet en hoe het anders kan.
 • Goed in gesprek: hoe ontvang jij feedback?
  Een filmpje over hoe feedback te ontvangen. Een voorbeeld van hoe het niet moet en hoe het anders kan.
 • Het Johari venster
 • Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
  Een filmpje van de Humor Company waarin ze laten zien hoe het niet moet.
 • Downloads van de posters 'Dialoog in de zorg':
  - Geef LSD! (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)
  - Laat OMA thuis (Oordelen, Meningen en Aannames/Adviezen)
  - Neem ANNA Mee (Altijd Navragen Nooit Aannemen)
  - Maak je niet DIK (Denk In Kwaliteiten)
  - Smeer NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander)
  - Wees een OEN (Open Eerlijk en Nieuwsgierig)
  - Ik zeg nee.. alleen weet ik niet hoe ik ja kan zeggen
 • Sandra en Fiona gaan voor een goed gesprek
  Dat is de titel van een magazine van Vilans met bijhorende oefeningen over communiceren in de zorg. Aan de orde komen onder andere complimeten geven, elkaar aanspreken en feedback. Er is veel materiaal dat je daar kunt downloaden.
 • Het voeren van een dialoog
  Wederom een filmpje van de Humor Company waarin ze laten zien hoe het niet moet.
 • Goed in gesprek: Kom jij er samen uit?
 • Goed in gesprek: maak jij contact?
  Sandra komt de woning binnen van cliënt mevrouw Goedhart om een envelop te overhandigen en het ontbijtservies op te halen. Is er contact? Is er aandacht? Luistert Sandra naar verbale en non-verbale signalen? Welk effect heeft dit alles op mevrouw Goedhart?
 • Goed in gesprek: zoek jij gelijkwaardigheid
  Anneke biedt mevrouw De Jong water aan conform het warm-weer-beleid. Mevrouw de Jong is client van de zorgorganisatie van Anneke. Is het tweerichtingsverkeer? Stimuleert zij de eigen regie? Zoekt zij de gelijkwaardigheid in het gesprek? Welk effect heeft dit alles op mevrouw De Jong?
 • Goed in gesprek: sta jij open voor de ander?
  Siona evalueert met de dochter van mevrouw Vreeswijk hoe het met haar moeder gaat. Haar moeder is gevallen en Siona wil nieuwe afspraken over de zorg. Mevrouw Vreeswijk is gedesoriënteerd in plaats en tijd en is cliënt van de zorgorganisatie van Siona. Denkt Siona in kwaliteiten? Is er oog, oor en gevoel voor de dochter? Welk effect heeft dit alles op de dochter?
 • Meer informatie: Actief luisteren. Ben jij een goede luisteraar?
  Heb je wel eens het gevoel gehad dat je tegen een muur aan het praten was, terwijl je juist behoefte had aan een luisterend oor? Hoe word je een goede luisteraar?
 • Meer informatie: Communicatie kent drie niveaus
  Wij zeggen iets, op een bepaalde manier in een bepaalde situatie. Dat maakt dat iets wat we zeggen anders kan worden opgevat.
 • Meer informatie: Gedrag is communicatie
  We staan er vaak onvoldoende bij stil dat als ons gedrag invloed heeft. Niets doen is ook een vorm van communiceren en dat heeft een effect op anderen.