Lesdag 6

 • De wondere wereld van dementie
  Film waarin Anneke van der Plaats uitlegt wat dementie met mensen doet en hoe de omgeving ervoor kan zorgen dat mensen met dementie zo plezierig mogelijk kunnen blijven leven.
 • Dementie wijs
  Een film waarin Dr. Van der Plaats uitleg geeft over bejeging, het effect van de omgeving en herkenbaarheid en empathie (inleven) bij de leefomgeving en omgang met dementerende ouderen. Zij doet dat in een wel heel bijzondere omgeving.
 • Belevingsplekken
  Filmpje waarin Anneke van der Plaats vertelt over hoe zij in samenwerking met anderen binnen instellingen belevingsplekken inricht. In het programma 'Altijd wat' van de NCRV zien we een kinderkamer, een kleine bioscoop en een muziekhoek.
 • Website van DCM Nederland
 • Alzheimer en dwalen
  Een filmpje over dwalen bij dementie uitgelegd door prof. Verhey van het Alzheimer Centrum Limburg.
 • Ziekelijke achterdocht bij ouderen

Verschillende stadia en fases van dementie

Depressie

Plezierige Activiteiten Methode (PAM)

Contact met cliënt met dementie

 • Hoe kom je binnen?
  Dit filmpje benadrukt het belang van 'contact maken' met dementerende cliënten. laat je dat achterwege, dan kan de omgang moeizamer verlopen en het zelfs een afwerende reactie oproepen.
 • See me
  Een wat ouder filmpje dat aandacht vraagt voor de levensloop van cliënten.
 • Tegenspreken of meegaan?
  Moet je dementerende cliënten nu tegenspreken of niet? Leugentjes om bestwil gebruik of toch niet? In dit filmpje geven een aantal medewerkers aan hoe zij hiermee omgaan.
 • Korte uitleg reminisceren
  Korte uitleg over het gebruik en de betekenis van reminiscentie
 • Valideren: Gladys Wilson
  In dit filmpje legt Naomi Feil uit wat validation inhoudt bij een vrouw (Glacys Wilson) in een vergevorderd stadium van dementie.
  Tevens is te zien hoe zij contact maakt.
 • Zintuigactivering

Bewegingsactiviteiten

Passiviteiten van het Dagelijks Leven