Lesdag 6

 • De wondere wereld van dementie
  Film waarin Anneke van der Plaats uitlegt wat dementie met mensen doet en hoe de omgeving ervoor kan zorgen dat mensen met dementie zo plezierig mogelijk kunnen blijven leven.
 • Dementie wijs
  Een film waarin Dr. Van der Plaats uitleg geeft over bejeging, het effect van de omgeving en herkenbaarheid en empathie (inleven) bij de leefomgeving en omgang met dementerende ouderen. Zij doet dat in een wel heel bijzondere omgeving.
 • Belevingsplekken
  Filmpje waarin Anneke van der Plaats vertelt over hoe zij in samenwerking met anderen binnen instellingen belevingsplekken inricht. In het programma 'Altijd wat' van de NCRV zien we een kinderkamer, een kleine bioscoop en een muziekhoek.
 • Meer over DCM (Dementie Care Mapping)
 • Alzheimer en dwalen
  Een filmpje over dwalen bij dementie uitgelegd door prof. Verhey van het Alzheimer Centrum Limburg.
 • Ziekelijke achterdocht bij ouderen

Depressie

Plezierige Activiteiten Methode (PAM)

Verschillende stadia en fases van dementie

 

Contact met cliënt met dementie

 • Hoe kom je binnen?
  Dit filmpje benadrukt het belang van 'contact maken' met dementerende cliënten. laat je dat achterwege, dan kan de omgang moeizamer verlopen en het zelfs een afwerende reactie oproepen.
 • Tegenspreken of meegaan?
  Moet je dementerende cliënten nu tegenspreken of niet? Leugentjes om bestwil gebruik of toch niet? In dit filmpje geven een aantal medewerkers aan hoe zij hiermee omgaan.
 • Korte uitleg reminisceren
  Korte uitleg over het gebruik en de betekenis van reminiscentie
 • Zintuigactivering

Bewegingsactiviteiten

Passiviteiten van het Dagelijks Leven