goals-2-e1452027249379

Het formuleren van zorgdoelen

Bij het formuleren van zorgdoelen kun je de volgende regels hanteren

 1. Formuleer het zorgdoel vanuit de cliënt.
  De zin begint dan altijd met 'Meneer’ of 'Mevrouw'. Daarna volgt datgene wat je samen met de cliënt wilt bereiken. De formulering moet aangeven wat de cliënt en jij samen willen bereiken. Let ook hier op de motivatie vanuit de cliënt: is het zijn doel of ons doel?
  Voorbeeld:
 • Mevrouw kan zelfstandig haar gezicht wassen.
 • Meneer durft alleen naar de recreatiezaal te gaan.
 • Mevrouw kiest zelf haar kleding.
 1. Geef, indien nodig, aan om welke situaties het gaat en/of welke hulpmiddelen er bij nodig zijn.
  Voorbeeld:
 • Mevrouw gaat zonder hulp naar de koffiezaal.
 • Meneer eet met aangepast bestek de middagmaaltijd.
 1. Geef aan binnen welke termijn ernaar gestreefd wordt het geformuleerde zorgdoel te bereiken.
 1. Wees in de formulering zo concreet mogelijk. Het is de bedoeling het zorgdoel zodanig te formuleren dat achteraf kan worden nagegaan of het werkelijk is bereikt. Formuleer het dus zo eenduidig en concreet mogelijk. Je kunt daarbij denken aan doelen die te maken hebben met tijdperiodes of specifieke prestatie.
  Voorbeeld:
 • Mevrouw drinkt ieder uur 80 ml. water.
 • Meneer loopt binnen 4 weken met een looprek naar het restaurant.
 • Mevrouw loopt met krukken 2 x daags de gang op en neer.
 • Meneer injecteert zichzelf 2 x daags insuline.

Het zorgdoel wordt in het cliëntgedrag omschreven. Het omschrijven van een doel op lichamelijk gebied is het meest eenvoudig. Bij geestelijke of sociale problemen is het minder gemakkelijk om een zorgdoel te formuleren.
Bij voorkeur wordt een zorgdoel samen met een cliënt geformuleerd. Soms is dit niet mogelijk. In dat geval kun je met de cliënt afspraken maken en zelf een doel formuleren en dit tijdens een cliëntbespreking / MDO naar voren brengen.
De tijd waarbinnen een bepaald zorgdoel moet worden gerealiseerd is afhankelijk van aard en omstandigheid van de cliënt en kan variëren van een paar dagen tot een paar maanden en soms nog langer.

De planning dient uiteraard afgestemd te zijn op de behoeften van de individuele cliënt. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de betrokkenheid van zowel de cliënt zelf als de familie. Het formuleren van zorgdoelen vindt bij uitstek plaats tijdens een cliëntbespreking / MDO. De geformuleerde doelen worden genoteerd op het zorgleefplan.