Het NRTO-keurmerk

BTSG bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunt u ervan uitgaan dat wij voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening. professionele omgang en deskundige medewerkers.
Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of wij aan de kwaliteitseisen voldoen. Het keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

BTSG innovatie in ouderenzorg. Postbus 1329, 6501 BH Nijmegen