Skip to content

INK Model


Archief

INK model

INK Model

Een model dat wanneer het consequent wordt gehanteerd, leidt tot zogenaamde excellente organisaties. Als zodanig is er dus ook sprake van een kwaliteitsmodel meer vooral gericht op hoe het management opereert (zou moeten opereren). Er zijn aandachtgebieden in plaats van criteria, het is dus minder normatief. Dit model kent grote verspreiding omdat het ook buiten de non-profit sector wordt toegepast. Hoe groter de organisatie, hoe groter de kans op het gebruik van het INK-model.

Het model kan op verschillende manieren worden gebruikt en onderscheidt ook fasen van ontwikkeling van een organisatie. Er zijn geen criteria zoals bij MIK-V, HKZ of PreZo. Het INK kent verbetercertificaten. Het model gaat uit van voortdurende groei, het groeien naar een steeds beter opererende organisatie. Als ontwikkelings- en analyse model is het goed bruikbaar voor beleidsvorming. ‘Excellent’ is gericht op de omgeving: op cliënten die dat als zodanig beoordelen en op vergelijking met andere vergelijkbare organisaties (benchmarking). Evenals MIK-V en HKZ is dit model ook gebaseerd op het toepassen van de cirkel van Deming als drijvend principe voor kwaliteitsverbetering.
De stichting INK onderhoudt een uitgebreide website waarmee men het model wil promoten en waar informatie te halen en bestellen is. Jaarlijks wordt een kwaliteitsdag georganiseerd en wordt een INK-prijs en INK-onderscheiding uitgereikt aan organisaties die zich weten te onderscheiden op aandachtsgebieden van het managementmodel. Het INK-model is geen vervanger van MIK-V of HKZ, wel kan het meerwaarde hebben naast een van beide andere modellen.

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?
Een artikel dat verschillende systemen met elkaar vergelijkt waaronder MIK-V, INK, HKZ, ISO, Balances Score Card etc.
Auteur: K. Janssen Steenberg

Vergelijkbare berichten

Wat kun je zelf doen tegen eenzaamheid bij ouderen?

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem. Gelukkig kan jij als zorgprofessional het verschil maken. Hier zijn concrete acties die je als zorgprofessional kunt ondernemen om eenzaamheid bij ouderen te
Lees artikel >

Hoe ga je om met ouderen met dementie? 18 adviezen

Omgaan met mensen met dementie kan een uitdaging zijn. Ieder individu met deze aandoening reageert namelijk anders. Dementie veroorzaakt een variëteit aan gedragsveranderingen, wat betekent dat zorgverleners en naasten dienen
Lees artikel >

V&VN Ambassadeur leertraject

V&VN Ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige of dementieverpleegkundige   Steeds meer mensen leven langer en gezonder, maar dit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de zorgsector. De dubbele vergrijzing zorgt
Lees artikel >

Eisen aan rapportages

Waar moet een goede rapportage in de zorg aan voldoen? 10 belangrijke eisen Rapportages zijn onmisbaar bij de werkzaamheden van iedere zorgprofessional. Je schrijft op wat je observeert of signaleert
Lees artikel >

Met een systemische bril naar je organisatie kijken

Leer met een systemische bril naar je organisatie te kijken zodat nieuwe ideeën oppoppen voor de uitdagingen die je ervaart. Veel zorgorganisaties hebben het zwaar. Hoge werkdruk en personeelstekorten maken
Lees artikel >

Laat je inspireren
Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief