Skip to content

Kernelementen voor goed omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie


Archief

vrouw dementie

Kernelementen voor goed omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Het Trimbos instituut en Vilans hebben in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gekeken naar de bestaande (twaalf) richtlijnen op het gebied van onbegrepen gedrag en onderzocht over welke zaken binnen deze richtlijnen consensus in het veld bestaat. De onderzoekers hebben tevens een beperkt literatuuronderzoek uitgevoerd en een aantal experts geïnterviewd.
Een bevinding uit dit onderzoek is dat de richtlijnen deels onbekend zijn en vaak maar ten dele of helemaal niet worden opgevolgd, ook niet door de beroepsgroep waarvoor de richtlijn is gemaakt. Er worden diverse redenen aangevoerd om dit te verklaren waaronder:

 • de richtlijnen zijn te weinig concreet voor de dagelijkse praktijk;
 • onvoldoende gevoel van urgentie en tijdgebrek;
 • onvoldoende deskundigheid op de werkvloer om met de richtlijnen goed te kunnen toepassen.

Trimbos en Vilans hebben acht kernelementen voor goed omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie uit de bestaande richtlijnen gedestilleerd. Deze elementen zijn voor zorgverleners een hulpmiddel bij de zorg voor mensen met dementie.

De acht kernelementen voor goed omgaan met onbegrepen gedrag en het voorkomen van risico’s als gevolg van een onjuiste aanpak, zijn:

 1. Tijdig signaleren van onbegrepen gedrag zodat ingegrepen kan worden voordat escalatie plaatsvindt.
 2. Een gedegen analyse maken van het gedrag met nagaan van oorzaken op lichamelijk, psychisch en sociaal terrein.
 3. Multidisciplinair werken in een team met in ieder geval verzorgende, arts en psycholoog.
 4. De oorzaak van het gedrag aanpakken en niet het gedrag zelf.
 5. Eerst psychosociale interventies toepassen. Psychofarmaca worden alleen toegepast wanneer kan worden aangetoond dat psychosociale interventies niet (voldoende) werkzaam zijn (met uitzondering van een lichamelijke oorzaak of bij sprake van een delier of psychose).
 6. Psychofarmaca volgens de richtlijn toepassen tenzij er belangrijke redenen zijn om hiervan af te wijken.
 7. Familie en mantelzorg betrekken bij de analyse en aanpak van het probleem.
 8. Behandeling evalueren met extra aandacht voor het mogelijk staken van behandeling met psychofarmaca.

De inspectie gaat deze elementen als ‘veldnorm’ hanteren bij toekomstige bezoeken. ‘Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie. Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie. Vilans en Trimbos Instituut, augustus 2013.

Vergelijkbare berichten

Hoe ga je om met ouderen met dementie? 18 adviezen

Omgaan met mensen met dementie kan een uitdaging zijn. Ieder individu met deze aandoening reageert namelijk anders. Dementie veroorzaakt een variëteit aan gedragsveranderingen, wat betekent dat zorgverleners en naasten dienen
Lees artikel >

V&VN Ambassadeur leertraject

V&VN Ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige of dementieverpleegkundige   Steeds meer mensen leven langer en gezonder, maar dit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de zorgsector. De dubbele vergrijzing zorgt
Lees artikel >

Eisen aan rapportages

Waar moet een goede rapportage in de zorg aan voldoen? 10 belangrijke eisen Rapportages zijn onmisbaar bij de werkzaamheden van iedere zorgprofessional. Je schrijft op wat je observeert of signaleert
Lees artikel >

Met een systemische bril naar je organisatie kijken

Leer met een systemische bril naar je organisatie te kijken zodat nieuwe ideeën oppoppen voor de uitdagingen die je ervaart. Veel zorgorganisaties hebben het zwaar. Hoge werkdruk en personeelstekorten maken
Lees artikel >

Goed slapen is belangrijk voor mensen met dementie

Goed slapen is voor iedereen belangrijk, zeker ook voor mensen met dementie. Het zorgt ervoor dat: De hersens de tijd krijgen om in alle rust informatie te verwerken (Spier)cellen zich
Lees artikel >

Laat je inspireren
Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief